אסטרטגיה מס' 29: קניית חוזה מואץ

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, ריבית 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
1. קניית אופ' CALL במחיר X ומכירת אופ' PUT במחיר Y ,Y>X (שתי האופציות בתוך הכסף)
2. קניית חוזה FUTURE וקניית מרווח עולה באזור הכסף
3. קניית הנכס המוביל באשראי וקניית מרווח עולה באזור הכסף
4. קניית 1C באשראי וקניית מרווח עולה באזור הכסף

סוג המשקיע
- משקיע הצופה לעלייה חזקה בנכס המוביל, תוך רצון לנטרל את השפעת סטיות התקן (אין דעה לגבי השינוי בתנודתיות הצפויה) ורצון נוסף לנטרל את פרמיית הזמן שבאופציה.
- משקיע שני הרוצה לקבל אשראי זול לקניית הנכס או שאין באפשרותו לקבל אשראי סטנדרטי, אך הוא מעוניין במינוף זול ומהיר.
- שני המשקיעים מעוניינים להאיץ את החשיפה בטווח הקצר ולקבל דלתא גבוהה מ-100. דלתא זו תחזור ל-100 הן בעלייה והן בירידה חזקה של נכס הבסיס.

נגזרים
דלתא: חיובית , ווגא: אפסית, גאמא: שלילית, טטה שלילית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
- ככל שמחיר הנכס המוביל יעלה כך תעלה רווחיות האסטרטגיה.
- ככל שירד מחיר הנכס המוביל כך יגדל ההפסד של האסטרטגיה.
- הרווחים וההפסדים הנם תאורטית אין סופיים.

למרות האגרסיביות של האסטרטגיה, היא תלך ותשאף ברווחיה לחוזה עתידי סטנדרטי בתנודה חזקה של נכס הבסיס. גרף מס' 1 מראה את הרווחיות של האסטרטגיה כפונקציה לנכס הבסיס ולזמן לפדיון.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

הערה:
אסטרטגיה ממונפת מאוד שכן הרווחיות הנה בתיק אשראי ללא פרמיה מושקעת. (ניתן לחשב תשואה לביטחונות נדרשים כיוון שאין הון ממשי מושקע). בדוגמאות ובגרפים נקנו 100 חוזים מואצים.

דיון:
למעשה קניית חוזה עתידי שוות ערך לקניית הנכס עצמו ללא השקעת הון. אם למשקיע חסר הון עצמי נזיל וזמין, הרי שהוא יכול לקנות חוזה במחיר המשקף קנית הנכס + עלות המימון קרי הריבית על ההון (יחסית לתקופה). בחוזה עתידי מואץ המשקיע קונה אופציה CALL בתוך הכסף ומוכר אופציה PUT בתוך הכסף, כך הוא מקבל דלתא מצרפית גבוהה מ-100% (כלומר חוזה סטנדרטי).

ככל שיבצע זאת עמוק יותר בכסף - יקבל חוזה אגרסיבי יותר, הן בדלתא והן בפונקציית הרווחים לפדיון. ככל שיבצע יותר מרווחים - כך המנוף באזור הכסף יגדל.
גרף מס' 2
גרף מס' 2

המשקיע יכול לפעול דינמית ולהזיז את האופציות בהן ביצע את האסטרטגיה אל הכסף וממנו ככל שדעתו משתנה לגבי קצב עליית נכס הבסיס, או במקביל ככל שנכס הבסיס עולה או יורד, ובכך להחזיר תמיד את מרכז המרווח לאזור הכסף.

החוזה המואץ נותן רווח אגרסיבי יותר מאשר חוזה סטנדרטי בתנודה הראשונה של מחיר הנכס, ומיד הוא שואף אל החוזה הסטנדרטי. כלומר אל מחיר הנכס עצמו ולדלתא 100 בלבד. ניתן לראות באסטרטגיה שילוב של חוזה סטנדרטי + מרווח עולה סימטרי באזור הכסף, כשלמעשה רוחב המרווח העולה והדלתא שלו הם אלו שנותנים לחוזה את האגרסיביות באזור הכסף.

אם למשקיע קיים הון עצמי נזיל וזמין, הרי שהוא יכול לקנות את החוזה המואץ, ולהפקיד את הונו בריבית חסרת הסיכון, שתקזז את עלות מימון החוזה ותחזיר את מצבו של המשקיע למצב של קניית הנכס עצמו בהונו העצמי בתוספת עלות המרווח.

ראה גרף מס' 3 אשר מראה את ההבדל בין נכס הבסיס לנכס חסר סיכון לחוזה האגרסיבי. למעשה, במידה והמשקיע החל למנף את השקעתו באסטרטגיה זו, הוא יכול לשלוט ברמת המינוף מול ההון המושקע הריבית חסרת סיכון. גרף מס' 4 מראה את הכפלת המינוף ושילושו מול הון עצמי נתון.
גרף מס' 3, 4
גרף מס' 3, 4

למעשה השימוש במכשיר זה נעשה בד"כ במקרים הבאים:
1. בעיית נזילות בנכס המוביל אך נזילות רבה בשוק העתידי.
2. אופטימיות רבה של המשקיע ורצון להגדיל מינוף לטווח הקצר בצורה יעילה.
3. עמלות יקרות ומרווחי bid/ask גבוהים בנכס הבסיס עצמו, ריביות גבוהות בבנקים המסחריים, מול עמלות אפסיות ומרווחים הדוקים בשוק הנגזרים וריבית הדומה לריבית הבנק המרכזי.
4. משקיע המעוניין לקנות חוזה עתידי ורוצה לנצל עקום סטיות תקן (סקיו) חד במיוחד לרווח נוסף.
5. משקיע בעל חשיפת שורט המעוניין לגדר עצמו בפני מחיר נכס עולה בעתיד, תוך דגש על רווח עודף בפעילות הגידור במקרה של עליית שערים בנכס הבסיס.

הערות:
1. יש לשים לב לסיכון הטמון באסטרטגיה זו (כמו כן לסיכוי), שכן המנוף גבוה ביותר (רק בטחונות) וההפסד (גם הרווח) הינו תיאורטית אין סופי, ולא כמו בדיון באופציות, בו מוגבל ההפסד לסכום הפרמיה בלבד.
2. קניית החוזה הנה מקרה ספציפי של חוזה מואץ (ראה הרחבה באסטרטגיית קניית חוזה עתידי וקניית צילינדר).
3. ראה הרחבה באסטרטגיית קניית נכס בווגא אפס.

דלתא:
הדלתא המיידית של מחיר החוזה מעל 100. כלומר התזוזה בתיק העתידי מעל 100% מהתנודה במחיר הנכס המוביל. חוזה מואץ שהדלתא שלו 120 יעלה ב-120 ש', בעוד מחיר נכס הבסיס וחוזה סטנדרטי יעלה 100 ש' בלבד כשנכס הבסיס יעלה נקודה אחת.

בנוסף, הדלתא נותנת את תזוזת מחיר החוזה המואץ בשקלים, כאשר מחיר הנכס עולה בנקודה, שהיא הבסיס להשוואה מול דלתא של אופ' CALL בודדה או חוזה סטנדרטי.
גרף מס' 5
גרף מס' 5

אפקט הגאמא
כאשר החוזה המואץ מחוץ לכסף - השפעת הגאמא קטנה וחיובית. כאשר החוזה המואץ קרוב לכניסה לכסף - הגאמא תהיה סביב האפס. כאשר החוזה המואץ יכנס לכסף - הגאמא תהיה שלילית ותקטין את הדלתא עד שזו תשאף למאה.

האפקט מתחזק כאשר המרווח באזור הכסף וזמן הפקיעה מתקצר, החוזים מעניינים ביותר בתקופות אלו. גרף מס' 5 מראה את השינוי בדלתא ובגאמא כפונקציה של מחיר הספוט והזמן לפדיון.

טטא:
ככל שיתקצר הזמן לפדיון, כך ירד מחירו של החוזה בצורה לינארית לפי מחיר הריבית יחסית לתקופה ועוד שחיקת המרווח בכסף. אפקט זה אגרסיבי מהאפקט בחוזה רגיל, שנשחק רק בעלות מימון הריבית ליום.
גרף מס' 6
גרף מס' 6

ווגא:
הווגא של האופציה נמוכה מאוד יחסית לרווחיות הדלתא.
גרף מס' 7
גרף מס' 7

ריבית:
ככל שמחיר הכסף (=עלות המימון =מחיר הריבית הבסיסית) כך יעלה מחירו של החוזה ולהפך. גרף מס' 8 מראה את חלוקת הרווח בין ריבית חסרת הסיכון, החוזה וביחד מול אחזקת נכס הבסיס עצמו.
גרף מס' 8
גרף מס' 8


אפשרויות ארבטרז':
F=CXּ+PX-=RS- 1C=RS-S
RS+CX-CY=PX-PY
CX-CY=S+PX-CY-RS
CX-CY=F+PX-CY
כאשר: CX =CALL במחיר מימוש X, PX =PUT במחיר מימוש X, F=FUTURE, S= מניה, RS= ריבית

טיפ:
מומלץ לביצוע כתחליף לקניית מניה בשווקים בהם ישנה "פסימיות" במחירי החוזים עקב חוסר אפשרות לביצוע שורט או מחירו יקר ממחיר הארביטראז' הפסימי. או לחילופין, כאשר עקום סטיות התקן חד במיוחד עקב אותה פסימיות.

*כל הזכויות שמורות
** לזירה של פניני במגזין מגדל
*** לרשימת כל האסטרטגיות
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 6.
  תשובות...
  ז.פ. 03/03/2013 08:48
  הגב לתגובה זו
  4 0
  1- האסטרטגיה פחות מגיבה לסטיות התקן ויותר לתנודה בנכס....ולפני פקיעה יש פוטנציאל לתנודה...(אם זה מה שאתה מתכוון) 2 - ראשית אני אכן מפרסם...שנית מי שקורא אחורה מקבל זאת ב"סוג של רצף"...שלישית עוד לא סיימנו... 3 - אכן נוחה לגיחות אם כי הזמן לא פוגע בה ולכן אפשר (בהנחה שלא ממונף) גם לשבת לטווח ארוך יותר (ואפילו לגלגל לפני פקיעה קדימה... 4 - אתה צודק (וזה אפילו כתוב בהתחלה...) שים לב שיש אינספור אפשרויות חיבור של אסטרטגיות באופציות - הרוב שייכות למשפחות אסטרטגיות מסויימות....כאן ניסינו לתת את המועדפות... 5- כשלעצמו זה נוח לפעיעלים מסויימים ולא אמור לפגוע במחזורים...אבל כדי לעזור חייב לבוא עם סל של עוד מספר מהלכים חשובים יותר וקשים יותר להעברה - שים לב תמיד מה שקל לביצוע דוחה את מה שחשוב לביצוע.... תודה לכול המגיבים...
  סגור
 • 5.
  פניני מה אתה אומר על הארכת שעות המסחר ?
  אבי 01/03/2013 16:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יעזור לשוק?
  סגור
 • 4.
  ניתן לביצוע ע"י קניית חוזה ומרווח עולה.
  אחד מבפנים 01/03/2013 15:46
  הגב לתגובה זו
  1 1
  לא צריך כ"כ הרבה בלאגן. אבל סה"כ כתוב נכון.
  סגור
 • 3.
  אסטרטגיה מעולה לגיחות בטווח קצר (ל"ת)
  אסף 28/02/2013 18:22
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 2.
  פניני חבל שאתה לא מפרסם את כול האסטרטגיות
  ערן כהן 28/02/2013 17:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כספר או חוברת. ההסבר והגרפים מצויינים. עדיף היה לאחד הכול ביחד.
  סגור
 • 1.
  תזמון האסטרטגיה
  האסטרטג 28/02/2013 16:28
  הגב לתגובה זו
  1 0
  האסטרטגיה הזאת נראית מתאימה במיוחד ליום הפקיעה כאשר סטיות התקן יחסית נמוכות
  סגור