אסטרטגיה מס' 26: מכירת מרווח יחס / מרווח הפוך

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
שוק עולה - CALL:
1. מכור אופציית CALL במחיר מימוש X קנה 1.5-2.5 אופציות CALL במחיר מימוש Y,
(Y>X).
2. מכור נכס מוביל בחסר (שורט), מכור / כתוב אופ' PUT במחיר מימוש X וקנה 1.5-2.5 אופציות CALL במחיר מימוש Y,
(Y>X).
3. מכור FUTURE, מכור / כתוב אופ' PUT במחיר מימוש X וקנה 1.5-2.5 אופציות CALL במחיר מימוש Y,
(Y>X).
הערה: ניתן לקנות 1C באשראי או סינטטי במקום נכס מוביל באשראי.

שוק יורד - PUT:
1. כתוב אופציית PUT במחיר מימוש X וקנה 1.5-2.5 אופציות PUT במחיר מימוש Y,
(Y2. קנה נכס מוביל באשראי, מכור / כתוב אופ' CALL במחיר מימוש X וקנה
1.5-2.5 אופציות PUT במחיר מימוש Y,
(Y3. קנה FUTURE, מכור / כתוב אופ' CALL במחיר מימוש X וקנה 1.5-2.5 אופציות PUT במחיר מימוש Y,
(Yהערה: ניתן למכור 1C או סינתטי במקום את הנכס המוביל. נתוני הגרפים של 100 מרווחי יחס.

סוג משקיע:
משקיע אשר מאמין בנכס מוביל תנודתי עומד להעלות את תנודתיותו העתידית והעצבנות במסחר בו. בנוסף, חושב כי הנכס יעלה (במקרה של אופ' CALL) או ירד (במקרה של אופ' PUT). למעשה זהו אותו משקיע אשר רוצה לקנות אוכף (ראה אסטרטגיית קניית אוכף), אך מעוניין להיחשף לאחד הצדדים על חשבון הצד השני - הרחבה בהמשך.

נגזרים:
: תלוי בסוג המרווח. ווגא: בד"כ חיובית. טטה: בד"כ שלילית. גאמא: בד"כ חיובית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
מקס' ההפסד מתקבל כאשר מחיר הספוט בפקיעה הנו במחיר המימוש הקנוי, הרווח הנו תיאורטית אין סופי במקרה של עולה (באופ' CALL) או נכס בסיס יורד (באופ' PUT).

דיון באסטרטגיית CALL:
ככל שיבצע המשקיע מרווח יחס באופציות עמוקות בכסף, כך ייחשף יותר לתנועת השוק כלפי מעלה, אך עלות המרווח ביום ביצוע האסטרטגיה תהיה גדולה יותר, ולהפך.
גרף מס' 1, 2 ו-3
גרף מס' 1, 2 ו-3

האסטרטגיה הקלאסית הינה כתיבת אופ' CALL בתוך הכסף וקניית מספר אופציות (בד"כ יחס של דלתא אפס) באופציות שבאזור הכסף. יש להבין כי התשואה להון עצומה, במקרה של שוק מתפרץ מעלה, שכן אין הון ממשי באסטרטגיה, וכמעט שאין בטחונות הנדרשים עבורה (בשל היחס בין האופ' הכתובה לאופ' הקנויות).

אפקט הגאמא פועל לטובת המשקיע,הרי בירידה חזקה במחיר הנכס המוביל אין למשקיע נזק (שתי האופציות שואפות לאפס), אך במידה ומחיר הנכס עולה בצורה מהירה - תעלה הדלתא החיובית (חשיפת המשקיע בעד הנכס המוביל).

במידה ותוך כדי עלייה במחיר הנכס תעלה סטיית התקן הגלומה באופציות - ירוויח המשקיע מכיוון שהוא חשוף כפול לעלייה בסטיית התקן (חשיפת ווגא). הסכנה למשקיע, היא עלייה איטית במחיר הנכס תוך כדי ירידה בסטיות התקן הגלומות / מרומזות במחיר האופציות. סכנה נוספת, התחדדות גדולה בעקום סטיות התקן (הבעיה הגדולה הנה הקורלציה החיובית בין הבעיות).

למעשה מרווח יחס זה הינו קניית אוכף עם מכירת צד הירידות ב-TAKE PROFIT נמוך ומהיר כדי לממן בצורה טובה יותר את צד העליות. את מרחק T.P קובע המשקיע ע"י הזזת הפער בין מחיר מימוש קנוי לבין המכור.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

האסטרטגיה מתאימה כהגנה לתיק שביצע שורט בנכס הבסיס, או למי שמאמין בתיקון מהיר וחד כמעיין "שורט סקוויז" במחיר נכס הבסיס. גרף 5 מראה את שינוי הנגזרים באסטרטגיה זו, וגרף 6 את שינוי ברווחיות במעבר יום אחד, כשסטיות התקן עולות, ויורדות.
גרף מס' 5, 6
גרף מס' 5, 6


דיון באסטרטגיית PUT:
ככל שייבצע המשקיע מרווח יחס באופציות עמוקות בכסף - כך ייחשף יותר לתנועת השוק כלפי מטה ועלות האסטרטגיה תהיה גבוהה. ככל שייבצע מחוץ לכסף - יקרה ההיפך.
גרף מס' 2, 3
גרף מס' 2, 3

האסטרטגיה הקלאסית הינה כתיבת אופ' PUT בתוך הכסף וקניית מספר אופציות (בד"כ יחס של דלתא אפס) באופציות שבאזור הכסף. יש להבין כי התשואה להון עצומה במקרה של שוק מתפרץ מטה, שכן אין הון ממשי באסטרטגיה זו, וכמעט שאין בטחונות הנדרשים עבורה (בשל היחס בין האופ' הכתובה לאופ' הקנויות).

אפקט הגאמא פועל לטובת המשקיע, שכן בעלייה חזקה במחיר הנכס המוביל - אין למשקיע נזק (שתי האופציות שואפות לאפס). אך במידה ומחיר הנכס יורד בצורה מהירה תעלה הדלתא השלילית (חשיפת המשקיע נגד הנכס המוביל). במידה ותוך כדי ירידה במחיר הנכס תעלה סטיית התקן הגלומה באופציות, ירוויח המשקיע - שכן הינו חשוף כפול לעלייה בסטיית התקן חשיפת ווגא).

הסכנה למשקיע במקרה הזה היא ירידה איטית במחיר הנכס תוך כדי ירידה בסטיות התקן הגלומות / מרומזות במחיר האופציות. סכנה נוספת הינה התיישרות גדולה בעקום סטיות התקן (הבעיה הגדולה הנה הקורלציה החיובית בין הבעיות). למעשה, מרווח יחס זה הינו קניית אוכף עם מכירת צד העליות ב-TAKE PROFIT נמוך ומהיר, זאת כדי לממן בצורה טובה יותר את צד הירידות.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

המשקיע קובע את מרחק ה-TAKE PROFIT ע"י הזזת הפער בין מחיר מימוש קנוי לבין המכור. האסטרטגיה מתאימה כהגנה לתיק שמחזיק בנכס הבסיס ומחפש הגנה ללא עלות גדולה, או למי שמאמין בירידות מהירות וחדות במחיר נכס הבסיס.

גרף מס' 7 מראה את שינוי הנגזרים באסטרטגיה זו וגרף 8 את שינוי ברווחיות במעבר יום אחד, כשסטיות התקן עולות, ויורדות.
גרף מס' 7, 8
גרף מס' 7, 8

הדלתא נותנת שני פרמטרים חשובים מאוד למשקיע:
1. היכן ממוקם המרווח יחסית למחיר הספוט (המחיר העכשווי למסירה מיידית) של נכס הבסיס, ומאפיין את רווחיות המרווח בטווח הקצר כפונקציה של תזוזה בנכס המוביל.
המרווח של דלתא אופ' CALL כתובה הינה 50 ודלתא אופ' CALL קנויה (2*) הינה 30. על כל ניקוד שנכס המוביל יעלה - ירוויח 10 ש' (בהנחת IV, וימי טטה קבועים) שהם 10=(2*30) 50-60.

2. בכמה חשוף המשקיע במונחי נכס הבסיס ב-LONG או SHORT בתנודה בטווח הקצר. בדוגמא בסעיף הקודם המשקיע חשוף LONG של 10% מהתנודה במחיר הנכס המוביל לכל יחידת מדד ולכל יחידת מרווח. את מרווח היחס נהוג להזיז כאשר מחיר הנכס עובר את המחיר הכתוב (מעלה במקרה של אופציות CALL ומטה במקרה של אופציות PUT), ובכך להחזיר את מרכז המרווח בחזרה אל מחיר הכסף ברווח ובצורה דינמית - ראה הרחבה בקניית סטיית תקן בדלתא אפס.

במקרה שהשוק זז אל הצד בו הרווח מוגבל (מטה באופציות CALL ומעלה באופציות PUT) - לשיקול המשקיע אם לתת TAKE PROFIT לעשות את שלו או להזיז גם כן את מרכז המרווח אל הכסף.

יתרון הגאמא:
משקיע שביצע את אסטרטגיית המרווח "ייהנה" מ"אפקט הגאמא", אשר יגדיל את החשיפה בעד הנכס המוביל ככל שיעלה נכס הבסיס בטווח הקצר, וכך יגדיל את החשיפה של המשקיעים לרווח בשוק העתידי (עלייה בדלתא אופ' CALL הכתובה, ועלייה גדולה יותר בדלתא אופציות ה-CALL הקנויות). כלומר הפיכת המרווח למרווח בתוך הכסף לרווחתו של המשקיע. לעומת זאת, ככל שירד נכס הבסיס - יקטין את החשיפה בעד הנכס המוביל, ובכך יהפוך את מרווח למרווח מחוץ לכסף, שוב, לרווחתו של המשקיע.
גרף מס' 7
גרף מס' 7

בנקודה זו הרי שאנו קנויים על שני אופציות מול כתיבת אחת (כול האופציות שואפות לדלתא אפס או מאה בשוק מתפרץ) ולכן אנו נהנה מאפקט התרחקות ממחיר הספוט הנוכחי.

אפקט הווגא:
למעשה המשקיע קנה 2 אופציות מול מכירה של אופציה אחת, לכן כאשר יעלו סטיות התקן ירוויח המשקיע ולהיפך.
גרף מס' 6, 8
גרף מס' 6, 8


אפקט הטטה:
כעיקרון בסוג מרווח זה פועל האפקט רוב הזמן לרעת המשקיע ראה גרף 5,7)
הערות:
1. ככל שעקום סטיות התקן (סקיו) ישר וישנה אופטימיות בשוק יש להשתמש באסטרטגיה זו באופ' ה-PUT ולצאת מחוץ לכסף.
2. ככל שעקום סטיות התקן (סקיו) מחודד וישנה פסימיות בשוק יש להשתמש באסטרטגיה זו באופ' ה-CALL ולצאת מחוץ לכסף
3. ניתן להיכנס לאסטרטגיה זו בשלבים ממרוח ישר 1:1, אל יחס 1:1.5 ולבסוף יחס של 1:2 וכל זאת לאורך עלייה/ירידה במחיר נכס הבסיס.
4. רצוי להשתמש כהגנת תיק מניות או תיק קורלטיבי לנכס הבסיס (במקרה של אופציות CALL). או כהגנת שורט לתיק נכס הבסיס או תיק קורלטיבי (במקרה של אופציות PUT).
5. רצוי להזיז דינמית את מרכז הקניה מעט מעל הכסף כשהשוק נע או הזמן מתקצר.
6. כשזנבות הסקיו זולים יחסית לכסף, ניתן לבצע אסטרטגיה הן באופ' ה-CALL והן באופ' ה-PUT כבסיס לאסטרטגיית W.
גרף מס' 9
גרף מס' 9


אפשרויות ארבטרז':
-CX+2CY=-S+RS -PX+2CY
CX+2CY=-F -PX+2CY-
PY+2PX=S-RS -CY+2PX-
PY+2PX=F –CY+2PX-

מקרא:
1C= 001 CALL
F=FUTURE
S=
RS=ריבית
CALL=CX במחיר מימוש X
PUT=PX במחיר מימוש X

טיפ:
כשהסקיו חד מאוד מומלצת באופציות קול ביחס אף גבוה מ-1:2 וניתן למכור אופציות פוט מחוץ לכסף כדי לממן את המרווח.

*כל הזכויות שמורות
** לזירה של פניני במגזין מגדל
*** לרשימת כל האסטרטגיות
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 6.
  תשובה...
  ז.פ. 18/02/2013 09:02
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לסטייה על הכסף ולסקיו יש השפעה גדולה על האסטרטגיה הן כששוקלים להיכנס אליה והן כשכבר מבצעים אותה, למעשה באסטרטגיה הבאה (קנייה ומכירת עקום סטייה) תקבל יותר מידע... ללא קשר - כשהסקיו חד מאוד , יש פחד גדול באויר אופ CALL זולות משמעותית מ PUT (בדלתא 25...)האסטרטגיה כדאית באופ CALL ואף כדאי לממן אותם במכירת מס PUT יקרים...ולהיפך..
  סגור
 • 5.
  תשובה...
  ז.פ. 17/02/2013 10:37
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בנגזרים/אופציות אפקט ההתרחקות מהכסף ורווחיותו אכן לא סמטריים, למרות שאת קיזוז תוחלת הרווחיות אתה מקבל בהסתברות לכך בכול בר זמן...קרי: אם השוק יזוז באגרסיביות לכיוון הרווחי וסטיות התקן יעלו (למרות שההסתברות הסטטיסטית לכך נמוכה יותר) אתה תקבל את פונקציית הרווחיות הלא סמטרית שאתה מתאר... ואכן לכך מייחל המשקיע...
  סגור
 • אתה מתאר מצב של סקוויז... (ל"ת)
  A 17/02/2013 13:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • זו באמת אחלה אסטרטגיה לשורט סקוויז (ל"ת)
  B 17/02/2013 14:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  למה בגרף 6 ו 8 יש כזו פונקציית רווח
  שאלה 16/02/2013 14:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לטובת מבצע האסטרטגיה? תודה.
  סגור
 • 3.
  תשובה...
  ז.פ. 15/02/2013 16:47
  הגב לתגובה זו
  1 0
  יגיע בהמשך...
  סגור
 • 2.
  אם אפשר שוב ומפורט
  עמיקם 14/02/2013 23:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה ההשפעה של הסקיו על האסטרטגיה. פירוט על ההערות בסוף האסטרטגיה.תודה
  סגור
 • 1.
  אפשר הסבר על ה W
  אמיר וייס 14/02/2013 20:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  או שבטח תגיד שיגיע בהמשך...
  סגור