אסטרטגיה מס' 25: מרווח יחס

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
שוק עולה - CALL:
1. קנה אופציית CALL במחיר מימוש X ומכור 1.5-2.5 אופציות CALL במחיר מימוש Y.
(Y>X).
2. קנה נכס מוביל באשראי, קנה אופ' PUT במחיר מימוש X ומכור 1.5-2.5 אופציות CALL במחיר מימוש Y.
(Y>X).
3. קנה FUTURE, קנה אופ' PUT במחיר מימוש X ומכור 1.5-2.5 אופציות CALL במחיר מימוש Y.
(Y>X).
הערה: ניתן לקנות 1C באשראי או סינטטי, במקום נכס מוביל באשראי.

שוק יורד - PUT:
1. קנה אופציית PUT במחיר מימוש X ומכור 1.5-2.5 אופציות PUT במחיר מימוש Y.
(Y2. מכור נכס מוביל בחסר, קבל ריבית, קנה אופ' CALL במחיר מימוש X ומכור
1.5-2.5 אופציות PUT במחיר מימוש Y.
(Y3. מכור FUTURE, קנה אופ' CALL במחיר מימוש X ומכור 1.5-2.5 אופציות PUT במחיר מימוש Y.
(Yהערה: ניתן למכור 1C או סינטטי במקום את הנכס המוביל. נתוני הגרפים של 100 מרווחי יחס, כאשר הכסף במדד 1000.

סוג משקיע:
משקיע אשר מאמין בנכס מוביל יציב, ועומד להוריד את תנודתיותו העתידית, וכן מאמין כי הנכס ימשיך לדשדש כלפי מעלה (במקרה של אופ' CALL) או ימשיך לדשדש כלפי מטה (במקרה של אופ' PUT).

למעשה זהו אותו משקיע אשר רוצה למכור אוכף (ראה אסטרטגיית מכירת אוכף), אך מעוניין להגן על אוכף זה לאחד הצדדים תמורת ויתור על חלק מהרווח - הרחבה בהמשך.

נגזרים:
: תלוי בסוג המרווח. ווגא: בד"כ שלילית. טטה: בד"כ חיובית. גאמא: בד"כ שלילית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
מקס הרווח מתקבל כאשר מחיר הספוט בפקיעה הינו במחיר המימוש הכתוב. ההפסד, תיאורטית, אינסופי במקרים של עולה (באופ' CALL) או נכס בסיס יורד (באופ' PUT).

דיון באסטרטגיית CALL:
ככל שהמשקיע יבצע מרווח יחס באופציות עמוקות בכסף, כך ייחשף יותר לתנועת השוק כלפי מעלה, אך המרווח יכניס לכיסו כסף ביום ביצוע האסטרטגיה. הדלתא של המרווח תהיה שלילית יותר, והמשקיע יצפה לנכס מדשדש כלפי מטה.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

ככל שיבצע אסטרטגיה זו באופ' מחוץ לכסף, כך יעלה המרווח יותר כסף (עלותו תגדל), ייחשף המשקיע פחות לתזוזת השוק כלפי מעלה והדלתא של המרווח תהיה נמוכה.
גרף מס' 2, 3
גרף מס' 2, 3

משקיע זה יצפה לדשדוש הנכס כלפי מעלה עד לנקודה בה יעבור מחיר הספוט את מחיר הנכס הכתוב, ושוב ייחשף המשקיע נגד מחיר הנכס.

משקיע זה יהיה רגוע יותר במידה וביצע אסטרטגיה זו כנגד החזקה ישירה בנכס המוביל, שכן במידה ומחיר הנכס יורד בחוזקה - אין תוספת סיכון בגין האסטרטגיה. במידה ומחירו של הנכס עולה בחוזקה - הרי שבתיק המשקיע נוצרת למעשה אסטרטגיית כתיבת CALL מכוסה + מרווח עולה באופ' CALL (ראה הרחבה באסטרטגיית COVERED CALL).

למעשה מרווח יחס זה הינו אוכף עם קניית הגנה לצד הירידות על חשבון חלק מהרווח. קניה זו תפקידה להוריד את אפקט הגאמא השלילי (ראה בהמשך), וכן להוציא אט אט את המשקיע החוצה מהאסטרטגיה, אם טעה בהערכתו ובאה תנודה מטה. לכן ניתן לראות זאת כאוכף עם STOP LOSS מובנה המתאים לתיק מניות, או כל חשש אחר מירידות חזקות בנכס הבסיס.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

את מרחק הסטופ קובע המשקיע ע"י הזזת הפער בין מחיר מימוש קנוי לבין המכור.

גרף 5 מראה את שינוי הנגזרים באסטרטגיה זו וגרף 6 את שינוי ברווחיות במעבר יום אחד, כשסטיות התקן עולות, ויורדות.
גרף מס' 5, 6
גרף מס' 5, 6


דיון באסטרטגיית PUT:
ככל שהמשקיע יבצע מרווח יחס באופציות עמוקות בכסף, כך ייחשף יותר לתנועת השוק כלפי מטה (גרף 2,3), אך המרווח יכניס לכיסו כסף רק ביום ביצוע האסטרטגיה. הדלתא של המרווח תהיה חיובית יותר והמשקיע יצפה לנכס מדשדש כלפי מעלה.

ככל שיבצע אסטרטגיה זו באופ' מחוץ לכסף, כך יעלה המרווח יותר כסף (גרף 3), ייחשף המשקיע פחות לתזוזת השוק כלפי מטה והדלתא של המרווח תהיה נמוכה. משקיע זה יצפה לדשדוש הנכס כלפי מטה עד לנקודה בה יעבור מחיר הספוט את מחיר הנכס הכתוב, ושוב ייחשף המשקיע בעד מחיר הנכס.

משקיע זה יהיה רגוע יותר במידה וביצע אסטרטגיה זו כנגד החזקת שורט בנכס המוביל (או פוזיציית שורט FUTURE), שכן במידה ומחיר הנכס עולה בחוזקה אין תוספת סיכון בגין האסטרטגיה. במידה שמחיר הנכס יורד בחוזקה - הרי שבתיק המשקיע נוצרת למעשה אסטרטגיית כתיבת PUT מכוסה + מרווח יורד באופ' put.

למעשה מרווח יחס זה הינו אוכף עם קניית הגנה לצד העליות על חשבון חלק מהרווח. קניה זו תפקידה להוריד את אפקט הגאמא השלילי (ראה בהמשך), וכן להוציא אט אט את המשקיע החוצה מהאסטרטגיה, במידה וטעה בהערכתו ובאה תנודה מעלה. לכן ניתן לראות זאת כאוכף עם STOP LOSS מובנה המתאים לתיק שורט מניות או כל חשש אחר מעליות חזקות בנכס הבסיס -ראה גרף 4.

גם משקיע שמחזיק תיקי ללא מניות כלל, חושש מעלייה חזקה בנכס הבסיס אך מאמין בתנודתיות נמוכה - יכול להשתמש במרווח זה. את מרחק הסטופ קובע המשקיע ע"י הזזת הפער בין מחיר מימוש קנוי לבין המכור. גרף 7 מראה את שינוי הנגזרים באסטרטגיה זו. גרף 8 מראה את שינוי ברווחיות במעבר יום אחד, כשסטיות התקן עולות, ויורדות.
גרף מס' 7, 8
גרף מס' 7, 8

הדלתא נותנת שני פרמטרים חשובים מאוד למשקיע:
1. היכן ממוקם המרווח יחסית למחיר הספוט (המחיר למסירה מיידית העכשווי) של נכס הבסיס, ומאפיין את רווחיות המרווח בטווח הקצר כפונקציה של תזוזה בנכס המוביל.
מרווח דלתא אופ' CALL הקנויה הינה 50 ודלתא אופ' CALL הכתובה (2*) הינה 30. על כל ניקוד שנכס המוביל יעלה - תפסיד 10 שקלים (בהנחת IV, וימי טטה קבועים) שהם 10=(2*30) 50-60.

2. ניתן לראות כמה חשוף המשקיע במונחי נכס הבסיס ב-LONG או SHORT בתנודה בטווח הקצר בדוגמא בסעיף הקודם. המשקיע חשוף לשורט של 10% מהתנודה במחיר הנכס המוביל לכל יחידת מדד ולכל יחידת מרווח.

את מרווח היחס נהוג להזיז כאשר מחיר הנכס עובר את המחיר הכתוב (מעלה במקרה של אופציות CALL ומטה במקרה של אופציות PUT), ובכך להחזיר את מרכז המרווח בחזרה אל מחיר הכסף בצורה דינמית - ראה הרחבה במכירת סטיית תקן בדלתא אפס.

במקרה שהשוק זז אל הצד המוגן (מטה באופציות CALL ומעלה באופציות PUT) - לשיקול המשקיע אם לתת ל-STOP LOSS לעשות את שלו או להזיז גם כן את מרכז המרווח אל הכסף.

חיסרון הגאמא:
משקיע שיבצע את אסטרטגיית המרווח "יסבול" מ"אפקט הגאמא", אשר יגדיל את החשיפה נגד הנכס המוביל ככל שיעלה נכס הבסיס בטווח הקצר. בצורה זו יגדיל את החשיפה של המשקיעים להפסד בשוק העתידי (עלייה בדלתא אופ' CALL הקנויה ועלייה גדולה יותר בדלתא אופציות ה-CALL הכתובות). כלומר, הפיכת המרווח למרווח בתוך הכסף בעל כורחו של המשקיע, ואילו יגדיל את החשיפה בעד הנכס המוביל ככל שירד נכס הבסיס - כך יהפוך את מרווח למרווח מחוץ לכסף בעל כורחו של המשקיע (גרף 7).
גרף מס' 7
גרף מס' 7

בנקודה זו אנו כתובים על שני אופציות מול קניית אחת, לכן ישאפו השניים לחוזה וההפסדים השוליים בתיק לא מגודר ילכו ויעלו.

אפקט הווגא:
למעשה המשקיע מכר 2 אופציות מול קניית אופציה אחת, לכן כאשר יעלו סטיות התקן יפסיד המשקיע ולהיפך ( ראה גרף 6 ו-8)
גרף מס' 6
גרף מס' 6

גרף מס' 8
גרף מס' 8

אפקט הטטה:
כעיקרון, בסוג מרווח זה פועל האפקט רוב הזמן לטובת המשקיע (ראה גרף 5,7)

הערות:
1. ככל שעקום סטיות התקן (סקיו) ישר וישנה אופטימיות בשוק - יש להשתמש באסטרטגיה זו באופ' ה-CALL ולצאת מחוץ לכסף.
2. ככל שעקום סטיות התקן (סקיו) מחודד וישנה פסימיות בשוק - יש להשתמש באסטרטגיה זו באופ' ה-put ולצאת מחוץ לכסף
3. ניתן להיכנס לאסטרטגיה זו בשלבים ממרוח ישר 1:1, אל יחס 1:1.5 ולבסוף יחס של 1:2 - כל זאת לאורך עלייה/ירידה במחיר נכס הבסיס.
4. רצוי להשתמש מול תיק מניות או תיק קורלטיבי לנכס הבסיס במקרה של אופציות CALL, וכן מול תיק שורט מניות או תיק שורט קורלטיבי לנכס הבסיס במקרה ש אופציות PUT.
5. רצוי להזיז דינמית את מרכז הכתיבה מעט מעל הכסף כשהשוק נע או הזמן מתקצר.
6. כשזנבות הסקיו יקרים יחסית לכסף, ניתן לבצע אסטרטגיה הן באופ' ה-CALL והן באופ' ה-PUT כבסיס לאסטרטגיית M - ראה גרף 9.
גרף מס' 9
גרף מס' 9


אפשרויות ארבטרז':
CX-2CY=S-RS +PX-2CY
CX-2CY=F +PX-2CY
PY-2PX=-S+RS +CY-2PX
PY-2PX=-F +CY-2PX

מקרא:
1C= 001 CALL
F=FUTURE
S=
RS=ריבית
CALL=CX במחיר מימוש X
PUT=PX במחיר מימוש X

טיפ:
כשהסקיו מתון, מאוד מומלצת באופציות קול ביחס אף גבוה מ-1:2. ניתן למכור מעט אופציות פוט בתוך הכסף כדי לממן את המרווח.

לזירה של פניני במגזין של מגדל
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 8.
  איך ניתן ליצור את האסט' הבאה
  אנונימי 08/07/2014 10:11
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תיק על מדד ת"א 25: תשואה כפולה לתיק מזו של המדד אם עולה מערכו הנוכחי עד ל10% יותר. מעל 10% עליית המדד, תשואה זהה לזו של המדד. אם המדד ירד עד לרבע מערכו הנוכחי, התיק יספוג ירידה כפולה. כל ירידה מעבר לכך- התיק מחוסן. תודה רבה!
  סגור
 • 7.
  תשובות אחרונות..
  ז.פ. 13/02/2013 08:26
  הגב לתגובה זו
  1 0
  6 - הנושא מורכב יותר ויוסבר בעתיד ...נסה לחשב את היחס בין סטיית התקן ב CALL וב PUT בדלתא 25 לבין פעמיים הסטייה בכסף...או נסה לחשב חצי ריסק מהכסף אל דלתא 25 הן בCALL והן ב PUT...תודה לכולם על התגובות.
  סגור
 • 6.
  איך יודעים שזנבות הסקיו יקרים יחסית לכסף?
  סוחר 12/02/2013 15:01
  הגב לתגובה זו
  0 1
  איך ניתן בכלל למדוד את זה?
  סגור
 • 5.
  תשובות
  ז.פ. 12/02/2013 11:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  4 - הנך מתכוון למרווח זמן חיובי...מרווח זה (או מרווח זמן שלילי)תלוי יותר בעקום סטיות תקן על פני הזמן ולא עקום הסקיו...גם אסטרטגיה זו תגיע...
  סגור
 • 4.
  סקיו
  האסטרטג 12/02/2013 09:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כאשר הסקיו מתחדד האם כדאי לקנות את הפוטים הרחוקים ולכתוב קרובים יותר באותו היחס שמממן את האסטרטגיה?
  סגור
 • 3.
  תשובות...
  ז. פ. 12/02/2013 09:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1,2,- תודה, א. אכן אסטרטגיה זו וההסבר עליה יגיע בעתיד... ב. ללא קשר ל-א חשוב כרגע על מרווח יחס הן באופ CALL והן ב PUT , קרא על כך בהסבר... זו אסטרטגיה שמבוצעת במקום אוכף כשהאופציות הקטנות מתומחרות ממוצע בסטיה גבוהה מהותית יחסית לכסף...
  סגור
 • 2.
  בקשה
  אמיר וייס 11/02/2013 19:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מאוד נהנה מההסברים. האם אפשר להרחיב על אסטרטגיית M או שזה יגיע בהמשך?
  סגור
 • 1.
  אחלה הסבר, תודה. (ל"ת)
  מאיר 11/02/2013 19:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור