אסטרטגיה מס' 22: מכירת סטיית תקן בדלתא אפס

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, ריבית 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?

-אופ' CALL
1. קניית FUTURE ומכירת/כתיבת אופציות CALL באזור הכסף ביחס דלתא אפס.
2. קניית נכס הבסיס באשראי, ומכירת/כתיבת אופ' CALL באזור הכסף ביחס דלתא אפס.
3. קניית C1 באשראי ומכירת אופ' CALL באזור הכסף ביחס דלתא אפס.

- אופ' PUT
1. מכירת FUTURE ומכירת/כתיבת אופציות PUT באזור הכסף ביחס דלתא אפס.
2. מכירת נכס הבסיס בשורט (בחסר), ומכירת/כתיבת אופ' PUT באזור הכסף ביחס דלתא אפס.
3. מכירת C1 בשורט ומכירת/כתיבת אופ' PUT באזור הכסף בחס דלתא אפס.

- אופ' CALL ּּ + אופ' PUT
כתיבת אופ' CALL + אופ' PUT באותו מחיר מימוש, באזור הכסף ביחס דלתא אפס.

הערות:
1. דלתא אפס = מספר אופציות כזה נותן סה"כ דלתא מצרפית אפס (דלתא המניה 100).
2 ניתן להשתמש בחוזה סינתטי (CALL-PUT) במקום FUTURE.
3 בדוגמאות ובגרפים האסטרטגיה 100 אוכפים על הכסף לחודש ימים.

סוג המשקיע:
משקיע אשר מאמין כי התנודות של נכס הבסיס עתידות לרדת ובמקביל מאמין כי סטיית התקן הגלומה במחיר האופציות צריכה לרדת. משקיע זה אינו יודע ולא רוצה להיחשף לכיוונו של הנכס המוביל, אך רוצה ליהנות מירידה בתנודתיותו של הנכס והתייצבותו, ובמקביל רוצה להרוויח את התקצרות חיי האופציות המתומחרות במחיר מלא. המשקיע יבצע בפעולת גידור (החזרת יחס האופציות לדלתא אפס) כל פער זמן שיבחר - ראה בהמשך וכן ראה גרף מס' 1.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

למעשה משקיע זה מאמין כי התנודה הממוצעת לפער זמן, בו יבצע פעולת גידור דינמית, תהיה נמוכה מהסטייה השנתית הגלומה באופציה חלקי שורש הזמן, לדוגמא סטייה 16%, כאשר פעולת הגידור תהיה אחת ליום, ורווחית בתנודה נמוכה מאחוז (שש שערה חלקי (Q256)).

נגזרים:
דלתא: אפס. גאמא: שלילית. ווגא: שלילית. טטה: חיובית.
דיון:
ראשית יש להבין כי גם אסטרטגיה זו הינה אסטרטגיית האוכף (מכירת אוכף), עליה דנו כבר בפרקים קודמים. באסטרטגיה זו האוכף מנוהל דינמית וכל תנודה מסוימת בנכס הבסיס גוררת תגובה של המשקיע. (שינוי ביחס האופציות).

למעשה המשקיע מחזיר את חשיפת דלתא חזרה לאפס כל פער זמן שקבע לעצמו. בצורה זו גורם לאסטרטגיה להיות אדישה לכיוון השוק. האסטרטגיה תגיב רק לתנודה במדד מפרק זמן אחד לשני. פעולה זו לא תשנה את תוחלת רווח האסטרטגיה, אך תצמצם מהותית את סטיית התקן (התנודתיות של התיק) ולכן הכרחית במיוחד עם מינף המשקיע את האסטרטגיה יחסית להונו העצמי.

באסטרטגיה זו פועלת הגאמא נגד המשקיע, וכאשר הנכס המוביל עולה, הופכת הדלתא שלילית (המשקיע נחשף נגד מחיר הנכס). אך כאשר הנכס המוביל יורד הופכת הדלתא של האסטרטגיה לחיובית (המשקיע נחשף בעד מחיר הנכס) וכל זאת נגד רצונו של המשקיע ראה גרף מס' 4.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

המשקיע צריך להחליט באיזו תזוזה של הנכס או פער זמן ברצונו לאזן שוב את הדלתא (לשנות את יחס האופציות), כשלפניו האפשרות להתחשב בתנודות של הנכס בטווח הקצר. פעולת המשקיע הינה סוג של סטופ לוס בו הוא מבצע פעילות גידור (מאפס את הדלתא) על המגמה - כלומר קונה דלתא עם השוק כבר עלה, ומוכר אותה עם השוק כבר ירד, ראה גרף מס' 3.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

כאשר הנכס עולה יצטרך המשקיע לקנות מספר אופ' CALL (אם ברצונו להקטין את האסטרטגיה) או למכור אופ' PUT (אם ברצונו להגדיל את האסטרטגיה). כאשר מחיר הנכס ירד, יצטרך המשקיע לקנות מספר אופ' PUT (אם ברצונו להקטין את האסטרטגיה) או למכור אופ' CALL (אם ברצונו להגדיל את האסטרטגיה) - כל זאת כאמור נגד רצונו של המשקיע, כיוון שבשוק עולה יאלץ לקנות דלתא חיובית במחיר יקר, ובשוק יורד יאלץ למכור דלתא שלילית, שוב במחיר זול.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

אם המשקיע הגיע אל הכמות הרצויה של הפוזיציה ואינו רוצה לשנות את הגאמא בתיק, יכול לאפס את הפוזיציה בחוזים עתידיים או בתזוזה של כל הפוזיציה אל כיוון הכסף. למעשה הוא משקיע את הפוזיציה אל מחיר השוק כל פעם שזה זז, ומאמין כי בנקודה זו יישאר הנכס בטווח הקרוב. ככל שהנכס יהיה תנודתי יותר, ויעלה וירד בעצבנות גדולה יותר, וכן יתקצר הזמן לפדיון - כך פעולות איזון הדלתא יגרעו עם המשקיע.

במקביל לפעילות איזון הדלתא, המשקיע ישאף שסטיות התקן הגלומות והמרומזות באופציות ירדו (ובמקביל ירדו הפרמיות המצרפיות), כך שהפרמיה המשותפת של האופציות תהיה נמוכה יותר ובמקביל רווחית יותר (גם אלמנט קיצור הזמן עוזר למשקיע).

ככל שהמשקיע יכתוב קרוב לכסף/על הכסף - כל הפרמטרים הנגזרים יהיו אגרסיביים יותר. ככל שיכתוב שוקת רחוקה יותר מהכסף כך הם ייקטנו, ראה גרפים 4,5,6.
גרף מס' 4, 5 ו-6
גרף מס' 4, 5 ו-6

הסיכון של המשקיע, שבניגוד לדעתו, הנכס המוביל יגדיל את תנודתיותו וכך לא יוכל המשקיע ליהנות מאלמנט ירידה בסטיות התקן והתקצרות הזמן לפקיעת האופציות, כיוון שייחשף בדלתא נגד תנודת הנכס המוביל. במקביל לנזק זה, יסבול המשקיע ככל שהסטיות הגלומות והמרומזות באופציה יעלו (חשיפה לסטיית התקן = חשיפת ווגא) - בצורה זו תעלה הפרמיה המשותפת של האופציות, ראה גרף מס 5. (הבעיה הינה כי יש יחס ישר וקורלציה גבוהה בין הבעיות הנ"ל).
גרף מס' 5
גרף מס' 5

אלמנט ההצלחה באסטרטגיה זו היא למכור את האופציות בסטיות תקן גלומות הגבוהות מסטיות התקן העתידיות של נכס הבסיס, או לחלופין לבצע אסטרטגיה זו לפני תקופה בה מתייצב מחיר נכס הבסיס.

על המשקיע לחשב את הסטייה ההיסטוריות ארוכת הזמן (כשנה אחורה), סטיית התקן ההיסטוריות קצרת הזמן (כ-20 יום אחורה) ולהעריך את כיוון הסטייה העתידית מול הסטייה הגלומה בכסף.

למעשה 70%-80% מפרקי הזמן בהם המשקיע מאפס את הדלתא, מחיר הנכס נמצא בנקודות בהן איפוס הדלתא עדיין רווחי למשקיע. בשאר פרקי הזמן ישנן תנודות גדולות יותר והן מסכנות את רווחיות האסטרטגיה. נקודות חשובות אותן צריך המשקיע לקחת בחשבון:
1. האסטרטגיה הינה מכירת אפקט התרחקות ממחיר הספוט, לכן יש לבצע אותה לאחר תנודה קיצונית מחיר הנכס.
2. חשוב לאפס את הדלתא אחת לתקופה קבועה, כגון יום או מחצית יום, אך ניתן לאפס כפונקציה של תנודה במדד כגון לאחר 1% או 2%, או לאפס לפי סטופ של הפסד שקלי קבוע וידוע.
3. יש להזיז את המרכז הכתוב אל הכסף במידה והשוק נע יותר מ-2% לכל כיוון (אחרת תהיה לנו חשיפת סקיו).
4. כדאי לכתוב מעט מתחת לכסף עם הסקיו חד, ומעט מעל הכסף עם הסקיו מתון.
5. יש להיזהר מתקופות קרובות מדי לפדיון בהן לא יהיה מספיק ימי או חצאי ימי איפוס דלתא.
6. יש להיזהר מעקומי זמן תלולים מאוד בהם לא נוכל לגלגל את הפוזיציה לחודש הבא באותה סטייה גלומה.
7. יש לתת את הדעת לכמות הביטחונות ולהתחיל לפעול במתינות ובנוהל בטחונות קבוע וידוע.
8. יש לתת את הדעת לחיכוך הפעולה (עמלה וספרד) בבואנו לקבוע את זמני איפוס הדלתא.
9. יש להיזהר מ-GAP גדול בו פותח השוק בתנודה גדולה (בד"כ מטה) ולקנות אופציות קטנות כהגנה מתרחיש זה.
10. ניתן לקנות הגנות אשר מפחיתות את הסיכון, ראה פירוט באסטרטגיית W.

הערות:
1. ניתן לראות בגרף מס' 1 את הרווחים של האסטרטגיה כפונקציה של הזמן.
2. ניתן לראות בגרף מס' 2 את הרווחים של האסטרטגיה כפונקציה של סטיית
התקן (עליית סטיה ל-25% וירידה ל-20%).
3. ניתן לבצע אסטרטגיה דומה של דלתא אפס עם אסטרטגיית קניית מרווח יחס המקבילה לאוכף מוגן בצד אחד ארה אסטרטגיית מרווח יחס.

אפקט ווגא:
ככל שסטיות התקן הגלומות באופציות ירדו - כך ירד שווי האסטרטגיה, ולהפך - ראה גרף מספר 5.
גרף מס' 5
גרף מס' 5

ככל שהסטייה גבוהה יותר מהסטייה ההיסטוריות ומהסטייה בפועל, ההסתברות לירידה בסטייה הגלומה גדולה יותר. ככל שהסטייה גדולה יותר - כך גדול יותר מרווח התמרון של המשקיע באיפוס הדלתא כפונקציה של תזוזות נכס הבסיס.

אפקט טטה:
- ככל שיקטן הזמן למימוש האופציות כך ירד שווי האסטרטגיה.
- ככל שהסטיות הגלומות גבוהות יותר כך גדול יותר האפקט. למעשה ככל שמתקצר הזמן כך נשחקות האופציות מהר יותר אך עם גאמא גבוהה יותר - ראה גרף 4, 6.
גרף מס' 4, 6
גרף מס' 4, 6


אפשרויות ארבטרז:
-F- 2PX-=-PX-CX
-S+ RS-2PX=-PX-CX
F+RS-2CX=-PX-CX
S-2CX=-PX-CX

מקרא:
1C= 001 CALL
F=FUTURE
S=מניה
RS=ריבית
CALL=CX במחיר מימוש X
PUT=PX במחיר מימוש X

סטריפ:
כאשר המשקיע רוצה לחשוף עצמו (מלבד החשיפה לווגא) לכיוון מסוים ביחס גדול יותר מאשר לכיוון השני, יבצע אוכף בתוך / מחוץ לכסף. בנקודה זו יצטרך המשקיע לכתוב יותר אופציות CALL / PUT (תלוי במחיר המימוש שבחר) על מנת לשמור על דלתא אפס, ובכך תפעל הגאמא בצורה חזקה יותר לצד שבחר המשקיע.(ראה גרף מספר 3).
גרף מס' 3
גרף מס' 3

טיפ:
על משקיע שלא רוצה להמר על כיוון מחיר הנכס אלה רק על התנודה, לבחור תקופת זמן קבועה ואז לאפס את הדלתא של האסטרטגיה - כל סוף יום, כל חצי יום מסחר וכו' - בד"כ (למרות שסטטיסטית אין הבדל) המשקיע יחפש לאפס בתקופות זמן ארוכות יחסית ( יום - מספר ימים).

במקביל, על המשקיע לחשוב על "דלתת צל" שלילית, כלומר לא לאפס את האסטרטגיה לחלוטין אלא להשאיר מראש דלתא מסוימת שלילית, שכן בד"כ האסטרטגיה מרוויחה בימי עליות ומפסידה בימי ירידות.

לזירה של פניני במגזין מגדל
תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 17.
  זו אסטרטגיה מאוד חשובה
  אמיר 14/07/2013 13:27
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אשמח לקבל פירוט נוסף עליה.
  סגור
 • 16.
  רק עכשיו ראיתי. אחלה פרוייקט! (ל"ת)
  אסף 01/02/2013 11:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 15.
  תשובה ל 13
  ז. פ 31/01/2013 10:58
  הגב לתגובה זו
  5 0
  ראשית זו תשובתי האחרונה באסטרטגיה זו, תודה רבה למגיבים. אשמח להמשיך באסטרטגיה הבאה. לגופו של עיניין: אתה מזכיר את הכלכלנים והעתונאים שלא יודעים לנהל תיק מניות אז הם יש טוענים "אי אפשר לנצח את המדד אז אין טעם לנסות" ובכן המסקנה שיש לדעת מתי לבצע את האסטרטגיה ומתי לא... לעקוב ולחפש את השונויים בסטיות (הן הגלומות והן בפועל) להפעיל מודל נכון.... ולדעת מתי לא לבצע אותה מבחינת סיכון/סיכוי (אולי אפילו הפוך). אגב בהנחה שאתה מתעקש לבצע אסטרטגיה אחת כול הזמן, ובהנחה שאתה יודע מתי להיכנס ולצאת...ברוך הבא לעולמם המופלא של מכונות המסחר....זה קשה מאוד אבל אפשרי... שוב, תודה לכול המגיבים...
  סגור
 • 14.
  תשובה ל 9
  ז. פ. 31/01/2013 09:43
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1- במדגם מייצג או תאורטית לאינסוף וללא עלויות חיכוך אין שינוי בתוחלת כפונקציה של פרקי הזמן לאיפוס אבל בהחלט יש ירידה בתנודתיות התיק... 2- לא, הדיון מורכב (זו תורה שלמה) אבל כדי לקבל את כול אפשרויות הבדידים בהתפלגות פרקי הזמן אתה אמור לאפס כול פרק זמן קבוע...אבל כאמור יש יתרונות וחסרונות גם לשיטות איפוס אחרות... 3- אפשרי אבל בשוק משוכלל זה ממילא די קרוב זה לזה...שוב זו תורה שלמה - ממליץ על קורס בנושא... 4 - אם הפוזיציה אינה גדולה מידי, החיכוך והתזזיתיות לא גדולים מידי והסקיו לא משתנה בצורה חזקה מידי - צודק תמיד עדיף להעביר את הפוזיציה כולה אל הכסף...- בהצלחה.
  סגור
 • 13.
  משקיע אשר מאמין כי התנודות של נכס הבסיס עתידות לרדת
  הסובל 31/01/2013 09:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ובמקביל מאמין כי סטיית התקן הגלומה במחיר האופציות צריכה לרדת. זו האסטרטגיה בשבילו... אבל גם אם הגלומה נמוכה, יתכן שתהיה נמוכה יותר. וכמו שהסיכוי לדעת את כיוון השוק הוא נמוך, גם הסיכוי לחזות את תנודיות השוק והסטייה הוא נמוך. לכן משקיע שיכתוב כל חודש אוכף, כי בתכלס לא יודע מה יהיה... מבזבז אנרגיה לשווא והתוחלת אפס לפני עמלות ?
  סגור
 • 12.
  7...
  ז.פ. 30/01/2013 19:12
  הגב לתגובה זו
  1 1
  לא אכנס לעומק השאלה (הנכונה) - ממליץ לך על קורס בנושא... ללא קשר - בשוק משוכלל, וללא עלויות חיכוך, ביצוע אסטרטגיה אחת קבועה למדגם של אינסוף פקיעות - תמיד תיתן תוחלת אפס אבל תכנס לכסף לפי הסתברות הדלתא.... כן נכון עדיף קורס...
  סגור
 • 11.
  תשובה ל 5,6.
  ז.פ. 30/01/2013 19:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  5- גרף רווח והפסד תוך כדי איפוס דלתא פעם כשסטיות התקן עולות משמעותית ופעם כשיורדות...כל זאת כפונקציה של הזמן והמדד... 6- ככלל מספר הימים במקרא הגרף הם עוד מספר ימים מהיום כלומר עוד יום או 14 יום או 20 יום וכו' - האופציות פוקעות תמיד עוד 30 יום, הסיבה למספרים הלא עגולים היא טכנית בגין רציפות וחישוב במספר גדול אחרי הנקודה - שזה לא יטריד אותך יותר מידי אנא עגל את זה למספר הקרוב ביותר... כלומר בשאלתך - עוד 15 יום מהיום...(אמצע חיי האופציה)
  סגור
 • 10.
  תשובה ל 3,4
  ז.פ. 30/01/2013 19:05
  הגב לתגובה זו
  0 0
  3 - השינוי בסטיות התקן מתייחס לסטייה באזור הכסף, היא יכולה לבוא עם התיישרות סקיו או התחדדות... בד"כ כשהשוק עולה הסטייה יורדת והסקיו מתחדד ולהפך... סבלנות תהיה אסטרטגיה מתאימה בקרוב... 4- גידור הדלתא זו תורה שלמה בפני עצמה - בתאוריה זה מתבצע רציף בכול רגע ורגע, בפועל כחלק מבעיית ספרד, עמלות ותזזיתיות תוך יומית אתה בוחר פרק זמן קבוע - נגיד חצי יום או יום ובו מאפס את הדלתא... חשוב שיהיו מספיק פרקי זמן לגידור - ולכן אם האופציה לשנה ניתן אפילו פעם בשבוע אם לחודש אפשר פעם ביום , אם לשבוע צריך כול חצי יום או יותר... העיקרון ברור...
  סגור
 • 9.
  לגביי איפוס דלתא
  אלן 30/01/2013 18:59
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1.החזרת ס.ת. לדלתא 0 צריכה להיות זהה למשך אין סוף כדי שהתוחלת תהיה זהה למכירת אוכף חשוף ? 2. בהחזרת ס.ת. לדלתא 0, התוחלת זהה בין אם עושים זאת כפונקציה של זמן (למשל כל יום) או כפונקציה של תנודה? כל עוד פועלים באותה דרך לאורך זמן? 3.האם לא עדיף לאפס דלתא רק במצב שהתנודה היא מעבר לסטייה הגלומה באופציות שנכתבו? 4. האם לא עדיף לאפס דלתא תמיד ע"י הזזת המרכז הכתוב אל הכסף (בהתעלם מעלויות חיכוך) ? תודה רבה.
  סגור
 • 8.
  תשובה ל 1,2
  ז.פ. 30/01/2013 18:58
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1- קל - תודה רבה. 2 - בממוצע בקשת בצורה מנומסת סבירה - למרות שבאסטרטגיה זו אנו מוכרים אופציות בדלתא אפס וללא דעה לכיוון השוק הרי שבפועל הסטיות יורדות כשהשוק עולה ועולות כשהשוק יורד...לא רק זאת פערי המחיר קטנים כשהשוק עולה וגדולים כשהשוק יורד ולכן יש לנו דלתא מסוימת באסטרטגיה היות ונרצה שהשוק יעלה למרות הדלתא אפס... ולכן עדיף לגדר את הדלתא לדלתא מעט שלילית שתקזז את התופעה הנ"ל = דלתת צל...
  סגור
 • 7.
  אם אני מבצע כול הזמן את האסטרטגיה הזו
  השאלה החשובה מכול 30/01/2013 16:55
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בצורה רציפה - מה תוחלת הרווח שלי...?
  סגור
 • לאורך זמן, לדעתי אפס (כמו כל האסטרטגיות). (ל"ת)
  הסובל 30/01/2013 19:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 6.
  למה בגרפים יש בימים 14.9999 וכו?
  יוסי כ 30/01/2013 16:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא ברור. אבל סה"כ מוסבר מאוד מפורט.
  סגור
 • 5.
  אם אפשר להסביר יותר את גרף 3.תודה מראש. (ל"ת)
  אני רק שאלה 30/01/2013 16:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  מה הכוונה בדיוק
  מאיר 30/01/2013 15:59
  הגב לתגובה זו
  0 0
  למשפט המשקיע יבחר פער זמן מה זה הפער הזה?
  סגור
 • 3.
  סטיות תקן
  האסטרטג 30/01/2013 15:17
  הגב לתגובה זו
  2 0
  האם כאשר סטיות התקן יורדות ה SCEW מתיישר והריסק יורד?
  סגור
 • 2.
  מה זה לעזאזל דלתת צל
  סוחר סקיו 30/01/2013 15:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אף פעם לא שמעתי על מושג כזה, הסבר בבקשה.
  סגור
 • 1.
  פרוייקט מצויין ומבורך. אנא המשך (ל"ת)
  סוחר 30/01/2013 15:04
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור