אסטרטגיה מס' 19: קניית צינילדר LONG SINTETIC SPLIT

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
1. קנה אופ' CALL במחיר מימוש X ומכור אופ' PUT במחיר מימוש Y.
(X>Y).
2. קנה באשראי (או 1C), מכור אופ' CALL במחיר מימוש Y וקנה אופ' CALL במחיר מימוש X
(Y3. קנה נכס בסיס באשראי (או 1C), מכור אופ' PUT במחיר מימוש Y וקנה אופ' PUT במחיר מימוש X
(Y4. קנה FUTURE מכור אופ' CALL במחיר מימוש Y וקנה אופ' CALL במחיר מימוש X
(Y5. קנה FUTURE מכור אופ' PUT במחיר מימוש Y וקנה אופ' PUT במחיר מימוש X.
(Y
סוג המשקיע:
משקיע הצופה לעלייה חזקה בנכס המוביל, תוך רצון להקטין את השפעת סטיות התקן (אין דעה לגבי השינוי בתנודתיות הצפויה) ורצון נוסף לנטרל את פרמיית הזמן שבאופציה. האסטרטגיה מתאימה גם למשקיע המעוניין לנצל עקום סטיות תקן חד במיוחד (ראה אסטרטגיה קניית עקום סטיות תקן חד)

נגזרים:
: חיובית , ווגא: חיובית נמוכה, גאמא: חיובית נמוכה, טטה שלילית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
- ככל שמחיר הנכס המוביל יעלה - כך תעלה רווחיות האסטרטגיה.
- ככל שירד מחיר הנכס המוביל - כך יגדל ההפסד של האסטרטגיה.
- בין מחירי המימוש, המשקיע אדיש לשינוי בנכס המוביל.
- הרווחים וההפסדים הינם, תאורטית, אינסופיים (בדומה לקניית ה-FUTURE).

הערה:
אסטרטגיה ממונפת מאוד, שכן הרווחיות קיימת בתיק אשראי וכמעט ללא מושקעת (ניתן לחשב לבטחונות נדרשים כיוון שאין הון ממשי מושקע).

דיון:
קניית הצילינדר הינה קניית חוזה סינטטי שבור, כלומר ישנו הבדל במחירי המימוש של אופ' ה-CALL ואופ' ה-PUT במקום לבצע את האסטרטגיה באותו מחיר המימוש (=סינטטי= FUTURE ), ראה הבדלים בגרף מס' 1. לכן גם התנהגות הפוזיציה בטווח הקצר וכפונקציה של הזמן ותזוזת הנכס המוביל דומה.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

ככל שיבחר המשקיע לבצע את הצילינדר באופציות רחוקות מהכסף, כך יהיה הצילינדר סולידי יותר, בעל דלתא ווגא סקיו חיובית נמוכה יותר, ויגיב פחות לתנודה במחיר נכס המוביל. ככל שיבצע את הצילינדר באופציות הקרובות לכסף, כך תגדל הדלתא והצילינדר יגיב בחוזקה רבה יותר לתנודתיות של הנכס המוביל עד שיתקרב למחיר זהה יקבל דלתא 100, ולמעשה יצור אסטרטגיית חוזה סינטטי (= LONG FUTURE) (ראה את ההבדלים בגרף מס' 1).

יש הרואים בעסקה מעין עסקת "בארטר", בה המשקיע מחליף חשיפה למטה (מתחת למחיר המימוש של ה-PUT) בשביל ליהנות מהחשיפה מעלה (מעל מחיר המימוש של ה-CALL. למעשה הוא אינו משלם על כך פרמיה, להיפך - ככל שעקום סטיות התקן חד הוא מקבל פרמיה או את האסטרטגיה בצורה לא סימטרית (ראה קניית צילינדר מואץ). נקיטת פוזיציה זו הינה בד"כ אסטרטגיית חשיפה לנכס מוביל. בדומה לפוזיציית ה-LONG FUTURE, גם LONG SINTETIC SPLUT (קניית צילינדר).

מקבע עבור המגדר את תזוזת נכס הבסיס בעתיד ראה גרף מס' 2. היתרון בצילינדר שהוא נותן טווח בו אין רווח או הפסד, וכך המשקיע ממשיך ליהנות מריבית חסרת סיכון. אך כאשר הנכס פורץ חזק (לאחד הכיוונים) המשקי הופך להיות צמוד למחיר הנכס המוביל, ובכך האסטרטגיה נותנת גידור בדומה לחוזה אך בצורה סולידית יותר (ראה גרף מס' 3).
גרף מס' 2 ו-3
גרף מס' 2 ו-3

מצד שני, האסטרטגיה נותנת אפשרות ליהנות מעלייה במחיר נכס הבסיס למשקיע הספקולנט מבלי לסבול מקניית הנכס בסטיות תקן גבוהות (במקרה של LONG call), כאשר השוק העתידי מתמחר תנודתיות עתידית גדולה (= I.V גבוהות במחיר האופציות).

למעשה השימוש במכשיר זה נעשה לרוב בארבעת המקרים הבאים:
1. בעיית נזילות בנכס המוביל אך נזילות רבה בשוק העתידי (סולידי וסחיר יותר מחוזה).
2. גידור עתידי:
א. משקיע שרוצה לקבע סף כניסה עתידי למחיר הנכס המוביל, אך הונו העצמי יהיה נזיל רק בעוד תקופה מסוימת - יקנה צילינדר זה (המחיר יהיה פחות טוב ממחיר ה-FUTURE אך סולידי ממנו).
ב. המשקיע חשוף לעלייה במחיר הנכס המוביל ורוצה לגדר חשיפה זו. המשקיע יכנס לפוזיציה LONG FUTURE SPLIT (=צילינדר), ובכך ינטרל את חשיפתו לתנודתיות לא ידועה של הנכס המוביל. כך למעשה יקבע מחיר אפקטיבי, מוגדר וידוע מראש למחיר נכס המוביל בתקופה X (גם את התקופה הוא יוכל להאריך תוך גלגול הפוזיציה העתידית לתקופה Y
(Y>X).
3. כאשר הנכס המוביל הינו מדד של מספר רב יחסית של ני"ע, והמשקיע רוצה לקנות חשיפה למדד זה בצורה רציפה מהירה ונזילה במקרים בהם מדד נ"ע נע בחוזקה, אך להישאר בריבית חסרת הסיכון במקרה והמדד יציב.
4. כאשר עקום סטיות התקן חד במיוחד ואופ' CALL נסחרות משמעותי זול יותר מאופ' PUT בעלות דלתא דומה, יהפוך המשקיע ששוקל לקנות חוזה עתידי FUTURE לחוזה שבור וייהנה גם מהפרש סטיות תקן לטובתו.

דלתא:
הדלתא של מחיר הצילינדר הינה חיובית ומורכבת מהדלתא של אופ' ה-CALL + הדלתא של אופ' ה-PUT (בפוז' שורט) ונמצאת בטווח של 0-100, ותמיד שואפת ל-100 (ראה אפקט הגאמא), רק במקרה ספציפי בו מחיר המימוש ב-CALL שווה לזה של ה-PUT, הדלתא הינה 100 - אך זה הוא חוזה סינטטי מלא.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

אפקט הגאמא:
הגאמא בד"כ הינה חיובית, קניית הצילינדר תשאף לדלתא 100 (כלומר תעלה). ככל שיעלה או ירד מחיר הנכס המוביל (עד שהצילינדר יהפוך ממש לחוזה סינטטי), וכן תהפוך הדלתא לאפס במקרה של נכס יציב בין מחירי המימוש.

לכן הגאמא תפעל בעד המשקיע ו"תכניס" אותו אל הנכס בעלייה חזקה במחיר הנכס (דרך אופ' ה-CALL), אך תכניסו אל הנכס גם בירידה חזקה (דרך אופ' ה-PUT).

טטה:
אפקט זה מתקזז, שכן בפוזיציה זו הננו LONG באופ' CALL ו-SHORT באופ' PUT. אך הוא יכול להיות חיובי או שלילי, שכן בתזוזה חזקה במחיר הנכס המוביל אנו מקבלים דומיננטיות של אחת האופציות - אז הוא שלילי במידה והנכס עולה בחוזקה, או חיובי במידה והנכס יורד בחוזקה.

ווגא:
לווגא השפעה נמוכה באסטרטגיה זו, ופועלת הפוך אם האסטרטגיה בצד ה-CALL או בצד ה-PUT (ראה גרף מס' 5), למרות שהווגא סקיו אכן גבוהה (ראה באסטרטגיית קניה או מכירת עקום סטיות).
גרף מס' 5
גרף מס' 5

ריבית:
בד"כ, ככל שמחיר הכסף (=עלות המימון =מחיר הריבית הבסיסית) יעלה - כך יעלה מחירו של הצילינדר ולהפך. יחד עם זאת דומיננטיות האופציות גם כן משפיעה על מחיר הצילינדר, כיוון שעלייה בריבית מעלה את שווי אופ' ה-CALL ומורידה את שווי אופ' ה-PUT ולהפך.


אפשרויות ארביטרז':
CX-PY=S-RS-CY+CX
CX-PY=F-CY+CX

מקרא:
F=FUTURE
S=
RS=ריבית
CALL=CX במחיר מימוש X
PUT=PX במחיר מימוש X

טיפ:
מומלץ לבצע כחלופה לקניית המניה, בדלתא כוללת של כ-80%, כאשר עקום סטיות התקן מחודד - סטיות התקן במחירי המימוש הנמוכים גבוהים מהותית מסטיות התקן במחירי המימוש הגבוהים.

לזירה של פניני במגזין מגדל
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 8.
  תודה. (ל"ת)
  אמיר 22/01/2013 12:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 7.
  זיו , האם תוכל להסביר יותר על אופציה C1 ?
  שרוליק 21/01/2013 20:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בלי קשר לאסטרטגיה הנוכחית אלא באופן כללי אם תוכל לפרט עליה משום שאיני מוצא פיסת מידע עליה ברחבי האינטרנט. תודה. שאפו על המדור , אתה מקצוען אמיתי.
  סגור
 • 6.
  תשובות...
  ז. פ. 21/01/2013 19:32
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1,2,3- ווגא זה השינוי באופ או בתיק האופציות המצרפי כתוצאה של שינוי בסטיית תקן אחת בסטייה הגלומה ונכון שהווגא ע"פ בלק ושולס היא אפס, אבל אם הסקיו מתחדד או מתישר בסטיה אחת אזי אתה מקבל עליה בסטיית התקן באופ אחת וירידה בשניה וככה למרות שהווגא הנה אפס על כול סטייה שינוי בסקיו אתה מרויח אות מפסיד ואינך חשוף לשינויים בסטיה בכסף או כשכול העקום עולה או יורד אלה רק אם הוא מתחדד...יהיה על זה דיון באסטרטגיות הרלבנטיות בעתיד... 4 - במקרה והסקיו חד הנך מרויח גם את הפרש הסטיות...במקרה והוא ישר הנך יכול דווקא להפסיד...שוב על כך באסטרטגיית קניה או מכירת עקום סטיות תקן...וכן הנך חייב לנהל זאת דינמית שכן אתה מחזיק מינוף של 10 אופ במקום 5... 5- חבר, כאמור כבר רואים את התגובות...
  סגור
 • 5.
  חברים יקרים- לא רואים תגובות..... (ל"ת)
  חבר 21/01/2013 14:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  ניהול דלתא
  האסטרטג 21/01/2013 13:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם אני מנהל דלתא ויש לי 5 דלתות ע"י קניית 5 חוזים ובמקום אני קונה 10 צילינדרים בדלתא חצי מבחינת ה SKEW האם היא לא עדיפה?
  סגור
 • 3.
  כתבתי תגובה כבר פעמיים - למה לא מפרסמים אותה?
  אמיר 21/01/2013 12:58
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה זה ווגא סקיו? יש ווגא, האם זה לא אותו דבר?
  סגור
 • 2.
  מה זה וגא סקיו?! (ל"ת)
  סוחר 21/01/2013 10:39
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  מה זה בדיוק ווגא סקיו? תודה על הפרוייקט. (ל"ת)
  אמיר 21/01/2013 09:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור