תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
ילין ק.נאמ אאורה 31/12/2018 קיטון -1 -- 9,885,991 5.01 5.01 --
אפסילון ק.נאמ אבגל 31/12/2018 קיטון -3,181 -- 4,003 -- -- --
כלל ביטוח-ק.גמל אבגל 31/12/2018 גידול 70,000 -- 631,823 0.21 0.21 --
מגדל משתתפות אבגל 31/12/2018 גידול 10,746,418 -- 24,189,191 8.15 8.15 --
מגדל קופ"ג אבגל 31/12/2018 קיטון -10,750,363 -- -- -- -- --
מגדל ק.נאמ אבגל 31/12/2018 קיטון -308,441 -- 697,344 0.23 0.23 --
אברבוך ובניו אברבך 07/01/2019 גידול 224 1,799 799,816 9.5 9.52 4
כלל ביטוח-משתתפ אובר 31/12/2018 קיטון -30,018 -- 2,279,689 4.15 4.15 --
מגדל קופ"ג אובר 31/12/2018 קיטון -1,794,105 -- -- -- -- --
הראל ק.נאמ אובר 31/12/2018 גידול 228,674 -- 639,497 1.16 1.16 --
כלל ביטוח-ק.גמל אובר 31/12/2018 גידול 30,018 -- 2,791,250 5.08 5.08 --
מגדל ק.נאמ אובר 31/12/2018 גידול 213,040 -- 352,759 0.64 0.64 --
מיטב דש ק.נאמ אובר 31/12/2018 גידול 477,778 -- 1,318,692 2.4 2.4 --
מגדל משתתפות אובר 31/12/2018 גידול 1,794,105 -- 4,365,084 7.94 7.94 --
מיטב דש ק.גמל אובר 31/12/2018 קיטון -1,833 -- 2,427,787 4.42 4.42 --
ילין ק.נאמ אובר 31/12/2018 גידול 25,981 -- 2,894,696 5.26 5.26 --
ילין ק.גמל אובר 31/12/2018 גידול 45,381 -- 644,901 1.17 1.17 --
הראל ת.סל אובר 31/12/2018 קיטון -230,809 -- -- -- -- --
מיטב דש ת.סל אובר 31/12/2018 קיטון -429,520 -- -- -- -- --
אפסילון ק.נאמ אובר 31/12/2018 קיטון -8,682 -- 6,580 0.01 0.01 --
מיטב דש ת.סל אורנ 31/12/2018 קיטון -126,609 -- -- -- -- --
פסגות ק.גמל אילד 31/12/2018 גידול 156,116 -- 676,506 9.25 9.25 --
אילון השק-ק.נאמ אילד 31/12/2018 גידול 1,025 -- 514,030 7.03 7.03 --
בלובבנד זיגמונד אילד 06/12/2018 גידול 69,878 375 2,692,316 36.81 36.81 262
קרובינר דן אלטר 07/01/2019 קיטון -363,188 183.1 289,505 4.99 4.99 -665
פרדו אביטל אלטר 07/01/2019 גידול 1,512,086 575.1 1,512,086 26.06 26.06 8,696
פרדו אריאל אלטר 07/01/2019 גידול 1,512,086 575.1 1,512,086 26.06 26.06 8,696
אריטל אחזקות אלטר 07/01/2019 גידול 212,828 575.1 212,828 3.67 3.67 1,224
א.פרדו אחזקות אלטר 07/01/2019 קיטון 1,114,286 575.1 1,114,286 19.21 19.21 6,408
יולזרי יהודה אלטר 07/01/2019 קיטון -363,188 183.1 289,505 4.99 4.99 -665
אורן רוני אלמר 07/01/2019 גידול 9,009 531.4 19,009 0.06 0.06 48
אקסלנס ת.סל אלמר 31/12/2018 קיטון -1,061 -- 5,932 0.02 0.02 --
הפניקס ק.גמל אלמר 31/12/2018 קיטון -412,665 -- 1,111,478 3.62 3.62 --
הפניקס ק.גמל אלעל 31/12/2018 גידול 2,573,481 -- 34,650,755 6.99 6.99 --
אקסלנס ת.סל אלעל 31/12/2018 קיטון -2,618,817 -- -- -- -- --
איון אסט-נציג(ז אלעל 31/12/2018 גידול 5,580,000 -- 32,026,109 6.46 6.46 --
אקסלנס ק.נאמ אלעל 31/12/2018 גידול 2,618,817 -- 2,683,393 0.54 0.54 --
אקסלנס ק.נאמ אלעל 31/12/2018 גידול 4,031,062 -- 6,714,455 1.35 1.35 --
הפניקס-משתתפות אלעל 31/12/2018 קיטון -222,191 -- -- -- -- --
פיגל יעל אנקר 31/12/2018 גידול 709,666 -- 5,623,414 6.81 6.81 --
מגדל ביטוח אנרם 31/12/2018 קיטון -20,000 -- -- -- -- --
הפניקס אסתא 31/12/2018 גידול 10,000 -- 50,000 0.38 0.38 --
מגדל ביטוח אפסא 31/12/2018 קיטון -389,000 -- 1,863,393 1.41 1.41 --
כהן שמעון אפקט 01/01/2019 גידול 318,694 -- 1,258,352 8.15 8.15 --
אקסלנס ת.סל ארביט 31/12/2018 קיטון -18,287 -- -- -- -- --
אקסלנס ק.נאמ ארביט 31/12/2018 גידול 24,577 -- 33,577 0.21 0.21 --
מגדל ק.נאמ ארטכ 31/12/2018 גידול 325 -- 2,271 0.05 0.05 --
מגדל קופ"ג ארטכ 31/12/2018 קיטון -145,823 -- -- -- -- --
הראל ק.נאמ ארטכ 31/12/2018 גידול 2,124 -- 2,124 0.04 0.04 --
מגדל משתתפות ארטכ 31/12/2018 גידול 141,908 -- 333,950 6.76 6.76 --
טוליפ קפיטל ארטכ 31/12/2018 גידול 6,550 -- 500,250 10.13 10.13 --
הראל ת.סל ארטכ 31/12/2018 קיטון -1,684 -- -- -- -- --
הראל ת.סל ארפט 31/12/2018 קיטון -361,683 -- -- -- -- --
אפסילון השק ארפט 31/12/2018 קיטון -11,373 -- 51,227 0.04 0.04 --
הראל ק.גמל ארפט 31/12/2018 קיטון -782,523 -- 7,039,053 5.35 5.35 --
הראל ק.נאמ ארפט 31/12/2018 גידול 346,533 -- 844,664 0.64 0.64 --
הראל השקעות ארפט 31/12/2018 קיטון -58,804 -- 3,745 -- -- --
כלל ביטוח-משתתפ ארפט 31/12/2018 גידול 1,152,174 -- 7,842,955 5.96 5.96 --
כלל ביטוח-ק.גמל ארפט 31/12/2018 גידול 43,875 -- 240,565 0.18 0.18 --
מנורה ק.גמל ארפט 31/12/2018 גידול 786,000 -- 11,411,990 8.68 8.68 --
מיטב דש ק.נאמ ארפט 31/12/2018 גידול 161,718 -- 1,963,773 1.49 1.49 --
מיטב דש ק.גמל ארפט 31/12/2018 קיטון -283,048 -- 7,448,251 5.66 5.66 --
מיטב דש ק.נאמ ארפט 21/12/2018 גידול 1,094,817 -- 1,802,055 1.37 1.37 --
מיטב דש ת.סל ארפט 21/12/2018 קיטון -1,094,817 -- -- -- -- --