תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
נוקד קפיטל-נציג אאורה 31/03/2019 קיטון -340,000 0 13,417,146 6.8 6.8 --
הראל ק.נאמ אובר 31/03/2019 קיטון -39,690 0 599,807 1.09 1.09 --
הראל השקעות אובר 31/03/2019 גידול 1,511 0 1,511 0 0 --
הראל ק.גמל אובר 31/03/2019 גידול 206,839 0 3,411,939 6.2 6.2 --
מגדל ק.נאמ אובר 31/03/2019 קיטון -17,478 0 335,281 0.61 0.61 --
אפסילון ק.נאמ אובר 31/03/2019 גידול 838 0 7,418 0.01 0.01 --
מיטב דש ק.נאמ אובר 31/03/2019 קיטון -1,528 0 1,317,164 2.4 2.4 --
מיטב דש ק.גמל אובר 31/03/2019 קיטון -2,375 0 2,425,412 4.41 4.41 --
כלל ביטוח-משתתפ אובר 31/03/2019 קיטון -216,387 0 2,063,302 3.75 3.75 --
כלל ביטוח-ק.גמל אובר 31/03/2019 גידול 66,705 0 2,857,955 5.2 5.2 --
ילין ק.גמל אובר 31/03/2019 גידול 17,231 0 662,132 1.2 1.2 --
ילין ק.נאמ אובר 31/03/2019 קיטון -174,765 0 2,719,931 4.95 4.95 --
ילין ק.נאמ אורן 31/03/2019 קיטון -29,549 0 570,684 4.3 4.3 --
ילין ק.גמל אורן 31/03/2019 גידול 971 0 146,450 1.1 1.1 --
כלל ביטוח-משתתפ אורן 31/03/2019 קיטון -4,597 0 -- 0 0 --
אפסילון ק.נאמ אורן 31/03/2019 קיטון -940 0 1,644 0.01 0.01 --
מגדל ק.נאמ אורן 31/03/2019 קיטון -2,205 0 8,136 0.06 0.06 --
כלל ביטוח-ק.נאמ אורן 30/06/2018 קיטון -873,820 0 -- 0 0 --
אילון השק-ק.נאמ אילד 31/03/2019 גידול 4,215 0 518,245 7.09 7.09 --
אקסלנס ק.נאמ אלעל 31/03/2019 גידול 2,975,788 0 9,690,243 1.95 1.95 --
הפניקס ק.גמל אלעל 31/03/2019 גידול 1,428,077 0 36,078,832 7.28 7.28 --
איון אסט-נציג(ז אלעל 31/03/2019 גידול 2,720,804 0 34,746,913 7.01 7.01 --
הפניקס ק.גמל אסתא 31/03/2019 קיטון -4,091 0 1,036,436 7.81 7.88 --
אקסלנס ת.סל אסתא 31/03/2019 קיטון -59,970 0 -- 0 0 --
אקסלנס ק.נאמ אסתא 31/03/2019 גידול 58,231 0 66,667 0.5 0.51 --
ילין ק.נאמ אסתא 31/03/2019 קיטון -41,465 0 675,945 5.1 5.14 --
ילין ק.גמל אסתא 31/03/2019 גידול 31,219 0 40,569 0.31 0.31 --
טוליפ קפיטל ארטכ 31/03/2019 קיטון -18,500 0 481,750 9.76 9.76 --
מגדל ק.נאמ ארטכ 31/03/2019 קיטון -87 0 2,184 0.04 0.04 --
מיטב דש ק.גמל ארפט 31/03/2019 קיטון -1,156,963 0 6,291,288 4.78 4.78 --
הראל ק.גמל ארפט 31/03/2019 גידול 93,590 0 7,132,643 5.42 5.42 --
מיטב דש ק.נאמ ארפט 31/03/2019 קיטון -202,105 0 1,761,668 1.34 1.34 --
אפסילון השק ארפט 31/03/2019 קיטון -4,423 0 46,804 0.04 0.04 --
הראל ק.נאמ ארפט 31/03/2019 גידול 40,931 0 885,595 0.67 0.67 --
הראל השקעות ארפט 31/03/2019 גידול 450 0 4,195 0 0 --
כלל ביטוח-ק.גמל ארפט 31/03/2019 גידול 7,157 0 247,722 0.19 0.19 --
כלל ביטוח-משתתפ ארפט 31/03/2019 גידול 44,633 0 7,887,588 6 6 --
כלל החז ביטוח ארפט 31/03/2019 גידול 431,629 0 431,629 0.33 0.33 --
ילין ק.גמל תדאה 31/03/2019 קיטון -17,982 0 687,953 12.39 12.39 --
ילין ק.נאמ תדאה 31/03/2019 קיטון -52 0 154,097 2.78 2.78 --
הפניקס ק.גמל תדראן 31/03/2019 גידול 5,959 0 398,936 4.69 4.69 --
הראל השקעות תדראן 31/03/2019 קיטון -495 0 96,158 1.13 1.13 --
אקסלנס ק.נאמ תדראן 31/03/2019 קיטון -1,255 0 33,191 0.39 0.39 --
הראל ק.גמל תדראן 31/03/2019 גידול 12,763 0 311,982 3.67 3.67 --
הראל ק.נאמ תדראן 31/03/2019 גידול 129 0 34,281 0.4 0.4 --