תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
מלכה אילן בזצ 16/05/2019 גידול 8,000 21.2 2,474,979 12.44 12.44 2
שלום חגי טטעמ 19/05/2019 גידול 20,000 250.2 56,700,963 54.38 54.38 50
כהן מנחם מדיוי 19/05/2019 גידול 9,881 2,414 1,138,608 52.45 52.45 239
הראל ק.גמל מנרט 13/05/2019 גידול 6,097,561 164 20,945,373 7.37 7.37 10,000
הראל ק.גמל מנרט 13/05/2019 גידול 189,937 167.9 21,135,310 7.43 7.43 319
הראל השקעות מנרט 13/05/2019 קיטון -30,351 168 3 0 0 -51
דויטש גיל קרנד 01/04/2018 גידול 20,517 0 20,517 0.01 0.01 --