תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
לוינגר אסא אנרג 19/11/2018 קיטון -100,000 460 200,000 0.05 0.05 -460
הפניקס ארביט 15/11/2018 גידול 202,124 -- 260,000 1.61 1.62 --
הפניקס ק.גמל ארביט 15/11/2018 גידול 1,276,661 -- 1,623,494 10.04 10.11 --
אקסלנס ק.נאמ ארביט 15/11/2018 קיטון -27,775 -- 9,000 0.06 0.06 --
אקסלנס ת.סל ארביט 15/11/2018 קיטון -5,225 -- 18,287 0.11 0.11 --
איפקס הנפקות הנאח 18/11/2018 גידול 128,807 -- 308,512 3.38 3.38 --
רצון ירון הנאח 18/11/2018 גידול 2,079,243 -- 2,079,243 22.78 22.78 --
אדיב שרון הנאח 18/11/2018 גידול 2,079,243 -- 2,079,243 22.78 22.78 --
ססלר עמינדב הנאח 18/11/2018 גידול 2,079,243 -- 2,079,243 22.78 22.78 --
שלום חגי טטעמ 19/11/2018 גידול 6,000 244 56,345,137 54.04 54.04 15