מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 4.91 3 580,816.14
בעלי עניין 57.63 2 6,817,295.37
ציבור 37.46 -- 4,461,779.64

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
73 1.01 1,166,868 101,470.84

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
ילין לפידות 0.96 96,354
מיטב תכלית 0.86 86,473
מור 0.72 72,585
קסם 0.55 55,217
פסגות 0.53 53,746

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה