מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 18.23 3 25,606.9
בעלי עניין 59.74 4 83,947.94
ציבור 22.03 -- 30,944.05

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
25 12.19 810,935 15,886.22

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלטשולר שחם 4.89 6,372
פסגות 3.53 4,604
אלטשולר שחם 2.27 2,956
מיטב דש 0.71 927
פורסט 0.59 768

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה