מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 18.24 3 25,408.37
בעלי עניין 59.74 4 83,232.48
ציבור 22.02 -- 30,660.62

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
30 12.98 863,451.22 18,995.93

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלטשולר שחם 4.89 7,156
פסגות 3.64 5,333
אלטשולר שחם 2.27 3,319
מיטב תכלית 1.27 1,857
פורסט 0.59 866

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה