מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 23.46 3 26,947.32
בעלי עניין 47.82 3 54,932.16
ציבור 28.72 -- 32,987.21

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
10 1.34 110,845 1,498.62

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מור 11.13 12,570
מגדל 1.02 1,147
הראל 1 1,125
מיטב תכלית 0.78 880
קסם 0.19 209

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה