מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 16.88 7 654,991.82
בעלי עניין 58.87 4 2,284,885.62
ציבור 24.25 -- 942,243.09

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
46 1.49 803,719 55,721.84

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
פסגות 2.01 75,436
מיטב תכלית 1.83 68,829
הראל 0.47 17,799
קסם 0.46 17,285
מור 0.38 14,236

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה