מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 23.24 12 463,728.62
בעלי עניין 48.66 2 983,869.29
ציבור 28.1 -- 577,846.39

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
160 4.23 4,911,753 130,947.33

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
תכלית 0.89 27,600
קסם 0.66 20,375
פסגות 0.63 19,438
הראל 0.55 16,958
מיטב דש 0.47 14,620

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה