מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 25.61 7 677,990.84
בעלי עניין 33.36 1 882,827.33
ציבור 41.03 -- 1,085,392.91

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
52 1.48 333,390 32,862.25

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מיטב תכלית 2.26 51,137
אלטשולר שחם 2.14 48,528
הראל 1.24 28,106
קסם 1.07 24,202
פסגות 1.02 23,046

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה