אודות החברה

אקויטל בע"מ
1,630,892
השקעה ואחזקות
1977
סומך חייקין
---
755
520030859
03-9229225
03-9229255
רח' גרניט 8, פתח-תקוה 49514
החברה, אקויטל בע"מ, הינה בעיקרה חברת החזקות והיא פועלת לרבות באמצעות חברות בנות וקשורות, בארבעה תחומי פעילות:
- נדל"ן מניב: השכרה, ייזום, תכנון, פיתוח, רכישה, הקמה, מתן שירותי ניהול, השבחה ומימוש של נכסי נדל"ן להשכרה.
- בנייה למגורים.
- נפט וגז: חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל ובארה"ב, וכן הפעלת נכסי נפט וגז בארה"ב.
- מלונאות: בבעלות קבוצת אקויטל כפר נופש בישראל, אותו היא מפעילה. בנוסף, בבעלות הקבוצה מבנים וקרקעות במיקומים שונים באירופה בהם היא מתכננת הסבה/הקמה של בתי מלון, אשר יופעלו על ידה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה