אודות החברה

ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ
1,403,886
השקעה ואחזקות
1963
קוסט פורר גבאי את קסירר
---
731
520025198
03-7130200
03-5606955
רח' הר סיני 3, תל אביב 65816
החברה, ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ, הינה חברה החזקות ללא פעילות ריאלית עצמאית. קבוצת ערד פועלת בשישה מגזרי פעילות:
- באמצעות החברה הציבורית ישרס, עוסקת ערד בתחום הנדל"ן:
נדל"ן מניב: יזום, תכנון, הקמה וניהול של מבני תעשיה ואחסנה, פארקים לתעשיות עתירות ידע ומרכזים מסחריים.
נדל"ן למגורים ולמכירה.
- באמצעות החברה הציבורית מלם-תים עוסקת ערד בתחום הטכנולוגיה: תשתיות (חומרה), תוכנה ופרויקטים, מיקור חוץ ושירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח.
בנוסף, לקבוצת ערד פעילות לא מהותית המבוצעת על ידי חסין אש, העוסקת בייצור ושיווק מוצרי בניה קרמיים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה