אודות החברה

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
982,537
קלינטק
1981
בריטמן אלמגור זהר ושות'
720
520041146
03-9008700
03-9008701
רח' עמל 13, ראש העין 4809249
החברה, אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, עוסקת בשני תחומי פעילות:
- אנרגיה סולארית: ייזום, תכנון, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של פרויקטים פוטו-וולטאיים בישראל.
- אנרגיית הרוח: השקעה, מימון, תכנון, הקמה והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיית רוח. כיום לאנלייט אנרגיה שני פרויקטים בשלבי הקמה בתחום זה, באירלנד ובקרואטיה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה