אודות החברה

שמן תעשיות בע"מ
116,287
מזון
1920
זיו האפט
634
520023474
04-8604600
04-8622555
ת.ד 136, חיפה 3100101
החברה, שמן תעשיות בע"מ, עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים:
- חטיבת האגרו-מזון: רכש, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירות של מוצרים תעשייתיים וחומרי גלם בתעשיית המזון ובמשק החי כגון שמנים בצובר (תעשייתי), כוספאות וגרעינים לשוק הזנת בעלי חיים. עיקר פעילות החטיבה מבוססת על רכישה ועיבוד של חומרי גלם (כגון פולי סויה, שמני חמניות וזית) ומכירתם וביצוע פעילות מסחרית של רכישה ומכירת שמנים גולמיים, מזוככים וארוזים.
- חטיבת המזון: פיתוח, יבוא, שיווק, הפצה ומכירה של שמנים המיוצרים בעיקר על ידי חטיבת האגרו-מזון, לשוק הקמעונאי והמוסדי. מגוון מוצרי השמנים בחטיבה זו כולל שמנים לצרכן לרבות שמן זית, שמן סויה, שמן חמניות ושמן לפתית (קנולה), תרסיסים ומוצרים אחרים מבוססי שמנים - כל זאת תחת המותגים "עץ הזית", "שמן", "מילומור" ו-"מגד".

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה