אודות החברה

י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ
4,214,456
השקעה ואחזקות
1982
סומך חייקין
---
583
520033226
03-9229225
03-9229255
רח' גרניט 8 ק. אריה, פתח תקוה 49002
החברה, י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ, חברות בנות שלה וחברות בשליטתן עוסקות בתחומי הפעילות הבאים:
- נדל"ן מניב: יזום, תכנון, פיתוח, הקמה, השכרה, רכישה, מתן שרותי ניהול, השבחה ומימוש של נכסי נדל"ן להשכרה, הכוללים בעיקר מתחמים תחבורתיים, שטחי מסחר, בנייני משרדים, מבני אחסנה ותעשיה, חניונים, תחנות דלק וקרקעות כל זאת באירופה ובישראל.
- נפט וגז: חיפושי נפט וגז, הפקתם ומכירתם בישראל ובארה"ב, וכן הפעלת נכסי נפט וגז בארה"ב.
- בניה למגורים: איתור, יזום, הקמה, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הבניה למגורים בישראל.
- אחר: שירותי ניהול והפעלת בתי מלון.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה