אודות החברה

סאני אלקטרוניקה בע"מ
39,111
השקעה ואחזקות
1991
סומך חייקין
---
555
520040759
03-6417241
03-6417246
רח' ברודצקי 19, תל-אביב 69051
עד שנת 2014 עסקה החברה, סאני אלקטרוניקה בע"מ, בשלושה תחומי פעילות: תחום הטלפונים והאביזרים הסלולריים, תחום פרטנר ובמתן שירותי אפיון, עיצוב ופיתוח בתחום האינטרנט והסלולאר. הפעילות נעשתה באמצעות חברות בת בשליטתה, החברות הציבוריות סקיילקס ויוזר טרנד שכאמור נמכרו.
באוג' 2015 הושלם הסדר נושים בדרך של הקצאת מניות, במסגרתו הפכה החברה הציבורית לפידות לבעלת השליטה בסאני (כ-39% מההון המונפק והנפרע).
כיום נכסיה העיקריים של סאני הינם קופת מזומנים והחזקה בכ-1.4% ממניות החברה הציבורית פרטנר. בכוונת החברה לפעול לאיתור השקעות נוספות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה