אודות החברה

אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ
43,008
מסחר
1965
בריטמן אלמגור זהר ושות'
550
520040338
03-7331400
03-5732244
רח' דרך השלום 53, גבעתיים 53454
החברה, אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות הבנות שלה בשיווק ומכירה של רכיבים אלקטרוניים (ובכלל זה ציוד ומערכות לתחום האזרחי והבטחוני), וכן במתן שירותים טכניים והנדסיים נלווים בקשר עם אלו.
בסיס הלקוחות של קבוצת אס.טי.ג'י כולל בעיקר חברות תעשייתיות עתירות ידע, וקבלני משנה הנותנים שירותים לחברות אלו.
בנוסף, קבוצת אס.טי.ג'י מבצעת השקעות במיזמים שונים (בעיקר בתחום הטכנולוגיה). פעילות זו הינה שולית לעסקיה העיקריים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה