אודות החברה

גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993)
105,690
חיפושי נפט וגז
1993
זיו האפט
506
550013189
03-6284901
03-6284920
רח' השקד 9, פארק תעשיות מודיעין 6085102
גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) הינה שותפות מוגבלת שנוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת בין גבעות עולם נפט כשותף כללי מצד אחד, לבין הנאמן גבעות עולם נאמנויות כשותף מוגבל. ניהולה השוטף של השותפות המוגבלת מתבצע על ידי השותף הכללי, גבעות עולם נפט.
השותפות פועלת במגזר פעילות אחד, הפקת נפט וחיפושי נפט וגז במסגרת זכויות ברשיונות חיפושי נפט וגז. עיקר פעילותה של גבעות כיום הינה בפיתוח שדה הנפט "מגד" שבחזקת ראש העין, אשר בשטחו בוצעו על ידה בעבר מספר קידוחים. השותפות מתכננת (בכפוף להשגת האמצעים הכספיים והאישורים הדרושים לכך) לבצע קידוחים נוספים בשטח החזקה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה