אודות החברה

מלונות הכשרת הישוב בע"מ
140,010
מלונאות ותיירות
1972
קוסט פורר גבאי את קסירר
343
520029034
03-6754555
03-7962226
רח' קריניצי 1, רמת גן 52453
החברה, מלונות הכשרת הישוב בע"מ, פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים:
- תחום המלונאות תחת שם המותג "רימונים": ניהול בתי מלון, הן כאלה הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית והן כאלה שאינם בבעלותה של החברה. כמו כן, התחום כולל מתן שירותי מלונאות ובהם שירותי לינה, הסעדה, אירועים ושירותי פנאי אחרים כדוגמת ספא, ספורט ימי וכו'.
- תחום השכרת נכסים: השכרת שטחי מסחר שבבעלות החברה ו/או חברות בנות שלה, לצדדים שלישיים.
בנוסף, מפעילה החברה מכללה למלונאות וקולינריה ובית ספר תיכון קולינרי בטבריה וקאנטרי קלאב בעכו.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה