אודות החברה

פנטזי נטוורק בע"מ
17,567
תוכנה ואינטרנט
1986
קסלמן וקסלמן
---
278
520037136
052-2593323
03-7715540
רח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן 5252204
החברה, פנטזי נטוורק בע"מ (לשעבר ביו-סל), בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה, עוסקת בפיתוח ושיווק של פלטפורמות ומשחקי פנטזי מקוונים המשוחקים ע"ג מחשבים וסמארטפונים, בהם כל משתתף בוחר מספר שחקנים באחד מענפי הספורט הקבוצתי, ומתחרה בבחירותיהם של משתתפים אחרים. בחירה מוצלחת של שחקנים וניצחון במשחק נקבעת בהתאם לניקוד המצטבר שניתן לביצועי השחקנים, עפ"י מגוון רחב של פרמטרים סטטיסטיים הנמדדים והמדווחים במשחק בזמן אמת.
פנטזי נטוורק מציעה את הטכנולוגיה שפיתחה והפלטפורמה המשחקית במודל של B2B, בה היא מעניקה זכויות שימוש לחברות וארגונים המפעילים אותה מול המשתמשים (לקוחות הקצה).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה