אודות החברה

תדיראן הולדינגס בע"מ
767,910
מסחר
1989
קוסט פורר גבאי את קסירר
258
520036732
03-9283372
03-9283336
רח' אלכסנדר ינאי 1, פתח תקוה 4927701
החברה, תדיראן הולדינגס בע"מ (לשעבר קריסטל צריכה), והחברות המוחזקות על ידה, עוסקות בשלושה תחומי פעילות:
- שיווק לחנויות: שיווק מוצרי חשמל ביתיים ללקוחת קמעונאיים ורשתות שיווק, הכולל גם מכירות באמצעות "חנויות וירטואליות" באתרי אינטרנט.
- שיווק לצרכנים: שיווק מוצרי חשמל ביתיים לצרכנים סופיים, באולמות התצוגה ובחנויות העודפים של קבוצת תדיראן הולדינגס.
- מזגני אוויר: ייצור, ייבוא, שיווק ומכירה של מוצרים ושירותים בתחום מזגני האוויר, בשוק המקומי.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה