אודות החברה

ביונד טיים אחזקות בע"מ
39,040
מעטפת
1987
שטראוס לזר ושות'
---
249
520036567
072-2220930
072-2220953
רח' שנקר 14, הרצליה 4672514
החברה, ביונד טיים אחזקות בע"מ (לשעבר יעד נציגויות תעשיה), יחד עם חברת הבת עוסקת בפיתוח, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של פתרונות טכנולוגיים למערכות טיהור והשבת שפכים, העושים שימוש בטכנולוגיות ביולוגיות.
קבוצת ביונד טיים עוסקת במים ובשפכים מוניציפאליים, בעיקר לישובים בינוניים וקטנים.
באוג' 2018 שונה הסיווג הענפי של החברה, מ-קלינטק לענף חברות מעטפת.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2016
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה