אודות החברה

איילון אחזקות בע"מ
412,726
ביטוח
1976
קוסט פורר גבאי את קסירר
209
520030677
03-7569212
03-7569572
רח' אבא הלל סילבר 12, רמת-גן 52008
עיקר פעילות החברה, איילון אחזקות בע"מ, הינה כחברת אחזקות וכנותנת שירותי ניהול ויעוץ מקצועיים בתחומים שונים לקבוצה. תחומי פעילות הקבוצה הינם:
- ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך: חיסכון לתקופת הפרישה (במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן וכן קרנות פנסיה וקופות גמל, לרבות קרנות השתלמות), וכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון מוות, נכות ואובדן כושר עבודה
- ביטוח בריאות: הכולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, ניתוחים, השתלות, ביטוחי שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח רפואי לעובדים זרים וביטוח תאונות אישיות.
- ביטוח כללי: הכולל ענף רכב חובה, ענף רכב רכוש, ביטוחי רכוש שאינם רכב וביטוחי חבויות.
- אחר: תיווך בענייני ביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, ניהול השקעות (לרבות ניהול קרנות נאמנות) וחברת ליסינג.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה