אודות החברה

תדאה פתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ
80,725
השקעה ואחזקות
1969
קוסט פורר גבאי את קסירר
---
142
520034364
09-9602010
09-9569081
רח' מדינת היהודים 89, הרצליה פיתוח 4676672
עד אוק' 2011 עסקה החברה, תדאה פתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ, באמצעות חברה בת בארה"ב, בפעילות תעשייתית של פיתוח, ייצור ושיווק מתמרי מצב ומרחק.
בתאריך זה כאמור, מכרה תדאה את חברת הבת בארה"ב ובכך חדלה לעסוק בתחום המתמרים. עקב השינוי שחל באופי פעילותה, שונה הסיווג הענפי של תדאה בנוב' 2011, מ-אלקטרוניקה ל-השקעה ואחזקות.
באוג' 2012 רכשה תדאה באמצעות קרן פימי שבבעלותה, את השליטה בחברה הציבורית המלט. באוג' 2013 הושלמה עיסקת מיזוג משולש הופכי, באופן שמניות מולודן נמחקו מהמסחר בבורסה והיא הפכה לחברה בת פרטית בבעלותה המלאה של תדאה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה