אודות החברה

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
467,400
מזון
2018
קוסט פורר גבאי את קסירר
---
1748
515818524
03-6075777
03-5029721
מרכז עזריאלי 3 (קומה 45), תל-אביב 6702301
עיסוקה של החברה, כלל תעשיות ומשקאות בע"מ, הינו החזקת מניות יפ-אורה בע"מ בלבד.
תחום הפעילות של יפאורה הינו ייצור ושיווק מגוון רחב של משקאות קלים, לרבות מים מינרלים. מוצרי קבוצת יפאורה בתחום המשקאות מיוצרים על ידה תחת המותגים תפוזינה, ספרינג, RC קולה, קריסטל ועוד - למעט המים המינרלים שהינם מתוצרת עין גדי ומי עדן.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה