אודות החברה

אפוסנס בע"מ
38,624
ביוטכנולוגיה
1996
קוסט פורר גבאי את קסירר
1545
512380296
03-9215717
03-9215714
רח' האודם 5-7, פתח תקוה 49170
החברה, אפוסנס בע"מ, עוסקת בעיקר בפעילות מחקר ופיתוח חדשנית של מערכת הובלה מולקולארית, להחדרת חומר גנטי דרך ממברנות ביולוגיות בתאים בתרבית ובמתן סיסטמי לגוף החי, המיועדת לשימוש קליני במגוון מחלות מתחום התרפיה הגנטית. נציין כי הפיתוח כאמור הינו פיתוח תרופתי, דהיינו שאינו מיועד להיות מכשיר רפואי.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה