אודות החברה

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ
134,036
פארמה
1970
זיו האפט
111
520033861
08-8632104
08-8561455
רח' ההדרים 2, אשדוד 7761301
עד שנת 2014 פעלה החברה, קנאשור תראפיוטיקס (לשעבר דירקט קפיטל), בעצמה ובאמצעות חברות בנות ונכדות שלה, בהשקעות בתחום הנדל"ן.
באפר' 2016 הועברה מניית החברה לרשימת השימור. בתוך כך, שונה הסיווג הענפי של החברה לחברות מעטפת.
בדצמ' 2018 הושלמה עסקה, לפיה רכשה קנאשור מחברת סולבר טכנולוגיות מזון 100% מהון קנאשור בע"מ, בתמורה להקצאת מניות. נציין כי החברה הבת הנרכשת, עוסקת בייצור שמנים בתחום הקנאביס הרפואי.
בינואר 2019 עברו מניות החברה מרשימת השימור לרשימה הראשית, והסיווג הענפי שלה שונה ל-פארמה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה