אודות החברה

סולגרין בע"מ
54,225
קלינטק
2000
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
1405
512882747
09-9527700
09-8359108
אצל להב: רח' מדינת היהודים 89, הרצליה 4676672
החברה, סולגרין בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה בהפעלה ותחזוקה של פרויקטים שונים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית.
באוק' 2018 הושלמה עסקה, לפיה רכשה החברה הציבורית להב את השליטה בסולגרין.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה