אודות החברה

יוזר טרנד בע"מ
18,638
מעטפת
1999
שטראוס לזר ושות'
---
1304
512819178
03-6138484
03-6138585
רח' שמעון התרסי 43, תל אביב 6249245
עד מאי 2017 עסקה החברה, יוזר טרנד בע"מ (לשעבר תפוז), במתן שירותי אפיון, עיצוב ופיתוח בתחום האינטרנט והסלולר, באמצעות חברת הבת נטקראפט. בנוסף, הפעילה נטקראפט אקדמיה בתחומים אלו תחת שם המותג "NETCRAFT ACADEMY".
בתאריך זה כאמור, מכרה נטקראפט את כל פעילותה העסקית. עם השלמת מכירת הפעילות, חדלה יוזר טרנד מלפעול במישרין או בעקיפין, בתחומי פעילות עסקית ריאלית המניבה או צפויה להניב, הכנסות במהלך העסקים הרגיל אשר אינן רק הכנסות מימון. בתוך כך, הפכה יוזר טרנד ל"חברת מעטפת".

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה