אודות החברה

פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ
414,887
אלקטרוניקה ואופטיקה
1993
קוסט פורר גבאי את קסירר
1221
511888356
04-6544300
04-6544302
רח' האומן 10, מגדל העמק 2309516
החברה, פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ, עוסקת בייצור של כרטיסים אלקטרונים ומערכות אלקטרוניות, במכירתם ושיווקם לתעשיות האלקטרוניקה הצבאיות, הרפואיות והאזרחיות המתוחכמות, בעיקר ללקוחות מהשוק המקומי אשר עיקר תוצרתם מיועדת ליצוא. החברה מתמחה בייצור מכלולים (מספר כרטיסים אלקטרוניים המשולבים לכדי מערכת אחת) בשיטת ה-TURN KEY.
עד יוני 2018 היתה החברה הציבורית פריורטק, בעלת השליטה ב-פיסיבי. בתאריך זה כאמור, הושלמה עיסקת הההשקעה בין החברה לבין FIMI, שבעקבותיה הפכה פימי לבעלת השליטה (כ-51% מההון המונפק והנפרע).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה