אודות החברה

עילדב השקעות בע"מ
50,512
השקעה ואחזקות
1993
זיו האפט
1088
520044405
03-5644717
03-5644716
רח' אחד העם 48, תל אביב 65202
החברה, עילדב השקעות בע"מ, מתמקדת בתחום ההשקעות בחברות, נכסים ופעילויות בעלי פוטנציאל צמיחה והשבחה, בעיקר בכאלו בעלי היסטוריה של פעילות בת מספר שנים, בתחומי פעילות מסורתיים ובין השאר בתחומי התעשיה, המסחר, הנדל"ן והשירותים. מטרת עילדב הינה להשביח את ערכן של השקעותיה, בין היתר בדרך של התייעלות וצמיחה, מיזוגים ורכישות, RECAPITALIZATION וככל הניתן באמצעות סיוע לנכסי המטרה בפעילות בחו"ל.
כיום מחזיקה עילדב במלוא הון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של חברת קומסק, העוסקת בשני תחומי פעילות:
- שירותים: מתן שירותי יעוץ, תכנון, בדיקה ובקרה של מערכות ומוצרים בתחום אבטחת מידע, סייבר ותקשורת בישראל ובחו"ל.
- הפצה: הפצת מוצרי אבטחת מידע (תוכנות וחומרה), בישראל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה