אודות החברה

אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
254,157
תקשורת ומדיה
1992
סומך חייקין
2156
520044264
03-9240000
03-7530075
רח' דב פרידמן 2, רמת גן 52503
החברה, אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ, עוסקת במתן שירותי תוכן לאינטרנט.
נציין כי החברה הינה בעלת השליטה בחברה הציבורית בי קומיוניקיישנס, וכי האחרונה הינה בעלת השליטה בחברה הציבורית בזק.
אינטרנט זהב הונפקה כחברה ציבורית בנסדא"ק בשנת 1999 והחל ממרץ 2005 נסחרת גם בבורסה בתל אביב, ובתוך כך היא מסווגת כחברה דואלית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה