אודות החברה

יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ
133,573
מעטפת
1990
קוסט פורר גבאי את קסירר
1007
520041948
052-2524288
072-2202161
רח' המלאכה 6, חולון 5881503
עד ליום מכירת החברה כשלד בורסאי (בהתאם להסדר נושים שאושר ע"י בית המשפט), החברה יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ (לשעבר ספיץ'), וחברת הבת שלה עסקו בפיתוח, מסחור ושיווק טכנולוגיה מתקדמת בתחום זיהוי אוטומטי רציף ובדיד של דיבור וקול.
ביום 20.6.2018 קיבלה יונט קרדיט מרשות שוק ההון ביטוח וחסכון, רישיון מורחב לעסוק במתן אשראי ובהתאם לכך החברה פועלת להתחיל לעסוק במתן אשראי חוץ בנקאי ללקוחות פרטיים ולעסקים.
בדצמ' 2017 שונה הסיווג הענפי של יונט קרדיט, מתוכנה ואינטרנט לחברות מעטפת.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה