טבלת תשואות

תקופה % שינוי
יום מסחר אחרון 2.75
מתחילת השבוע 6.38
מתחילת החודש 10.83
30 יום 6.48
3 חודשים 1.7
6 חודשים 10.28
9 חודשים 13.7
מתחילת השנה 11.94
תקופה % שינוי
12 חודשים 21.21
שנתיים 100.27
3 שנים 124.49
5 שנים -24.41
תשואה 2018 63.44
תשואה 2017 54.83
תשואה 2016 -33.71
תשואה 2015 -55.83
מרחק לשיא 12 חודשים 4.41

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
ביטא 0.37 0.41
סטיית תקן (%) 32.34 42.68
מקדם מתאם 0.14 0.11

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

נתוני סחירות

קטגוריה 30 יום 180 יום 365 יום
תמורה ממוצעת 9,622 12,330 16,776
מחזור ממוצע (יח') 2,046 2,548 3,492
שער גבוה 490 512.6 512.6
שער נמוך 442.1 423.31 387.62

תשואות דיבידנד

שנה מספר תשלומים דיבידנד למניה (₪) סכום דיבידנד (מ' ₪) תשואת דיבידנד (%)
2019 1 0.59 0 0
2017 1 0 0 0
2016 2 0.04 0 0
2015 1 0 0 0
2012 1 0.29 0 0
2009 1 0.77 0 0

נתוני רווחיות

היחס % השינוי
שיעור רווח נקי (4 רבעונים) -126.4
שיעור רווח גולמי (4 רבעונים) 100
שינוי רווח תפעולי (4 רבעטנים) -421.2
שיעור רווח לפני מס (4 רבעונים) -1,651.2
השינוי בהכנסות לעומת רבעון מקביל -30.56
השינוי בהכנסות לעומת רבעון קודם -200
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל -102.4
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון קודם -209.72