חדשות שופרסל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • שופרסל - מצגת החברה לשוק ההון
  • שופרסל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • שופרסל - תוצאות הנפקת אג"ח ז ע"פ דוח הצעת מדף מיום 16.1.19
   | קישור ל-PDF
  • שופרסל - פתיחת מסחר ביום 21.1.19-שופרסל אגח ז
   | קישור ל-PDF
  • שופרסל - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • שופרסל - מועד פרסום דוח רבעון 3 ושיחת ועידה ביום 25.11.18
  • שופרסל - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • שופרסל - חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון-ישראל ברמן, בנסיבות
  • שופרסל - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • שפרסל-אישור התקשרות בהסכמים להקמת שני מרכזים אוטומטיים ...

  חדשות סקטור מסחר