חדשות דולומיט אחזקות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלמט-ש-עדכון בדבר חיפוש במשרדי החברה במסגרת חקירת רשות ני"ע...
  • גאון,דלמט,תפן-אי עמידה בכללי שימור, העברה לרשימת השימור ב29.1
   | קישור ל-PDF
  • גאון,תפן,להב,דלמט-אי עמידה בכללי שמור העברה לרשימת השמור ב29.1
   | קישור ל-PDF
  • דולומיט אחזקות - דוח רבעון 2 לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • חברות שאינן עומדות בכללי שימור עפ"י 30.6.17 אך עומדות בהקלה-הת
   | קישור ל-PDF
  • עדכון-חברות שאינן עומדות בכללי שימור אולם עומדות בתנאי ההקלה
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות