חדשות הפניקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הפניקס - תוצאות הנפקה אגח 4 על פי דוח הצעת מדף מיום 7.5.19
   | קישור ל-PDF
  • הפניקס - פתיחת מסחר ביום 13.5.19-הפניקס אגח 4
   | קישור ל-PDF
  • הפניקס - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח סדרה 4
   | קישור ל-PDF
  • פנקס-ה.מדף להנפקת אגח 4 ע"פ ת.מדף מ,6.10.16הזמנות:7.5.19 30:11
   | קישור ל-PDF
  • פנקס-ה.מדף ע"פ ת.מדף מ,6.10.16הזמנות:7.5.19- תיקון מספר המכרז
   | קישור ל-PDF
  • פניקס- בוחנת משמעות חוק הריכוזיות בהתייחס להחזקתה במהדרין
  • פנקס-נחתם הסכם קיבוצי חדש בין פניקס(בת)לבין הסתדרות העובדים...
  • פנקס-איל לפידות,מנכ"ל החברה והפניקס ביטוח הודיע על סיום תפקידו
  • הפניקס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הפניקס - מצגת למשקיעים - דוחות כספיים לשנת 2018

  חדשות סקטור ביטוח