חדשות אלקו

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אלקו-מצגת לשוק ההון-אפריל 2019
  • אלקו - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלקו - דוח חב בת/מוחזקת-אלקטרה בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אלקו-תגובה לכתבות בתקשורת-הגישה לבהמ"ש בקשה למתן הוראות נגד...
  • אלקו - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלקו - דוח חב בת/מוחזקת-אלקטרה בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אלקו - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלקו - דוח חב בת/מוחזקת-אלקטרה בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אלקו-בימ"ש בצרפת דחה התביעות שהוגשו ע"י מפרק ACE נגד החב ובת
  • אלקו-חולק עזבונו של ג.זלקינד ז"ל-דניאל+מיכאל זלקינד ב.שליטה בח

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות