חדשות דיסקונט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אישור רשות התחרות למיזוג מרכנתיל עם מצפל והארכת המועד להשלמת..
  • דיסקונט - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • דיסקונט-דוחות כספיים של חברת הבת,כרטיסי אשראי לישראל ל-31.3.19
  • דיסקונט - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דיסקונט - דוח תקופתי ,הערכת אקטואר,גילויים פיקוחיים נוספים ושאלות ממ
  • דיסקונט - דוח תקופתי ,הערכת אקטואר,גילויים פיקוחיים נוספים ושאלות ממ
  • דיסקונט - דוחות חברת הבת כרטיסי אשראי לישראל ליום 31.12.18
  • דיסקונט - מועד פרסום דוח כספיים לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 11.3.19
  • דיסקונט - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דיסקונט - דוחות חברת הבת כרטיסי אשראי לישראל ליום 30.9.18

  חדשות סקטור בנקים