חדשות פועלים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פועלים - מועד פרסום דוח רבעון 1 2019 ושיחת ועידה ביום 29.5.19
  • פועלים-מנכל הבנק, אריק פינטו יסיים את תפקידו ביום 31.12.19
  • פועלים - תוצאות מכרז מוסדי להנפקת ישראכרט
  • פועלים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פועלים - מצגת דוחות כספיים לשנת 2018
  • פעלים-פרסום תשקיף ישראכרט להצעת מכר לציבור-רישום למסחר בבורסה
  • פעלים-צפי להפשרה מהותית בדוחות ,2018בגין חקירות הרשויות האמריק
  • פעלים-במ"ש לערעורים בארה"ב קבל את הערעור על החלטה לסילוק ...
  • פעלים-מיטב דש הפך להיות בעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי
  • פעלים-הראל הפכה להיות בעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא..

  חדשות סקטור בנקים