חדשות לפידות קפיטל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • לפידות קפיטל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • לפידות קפיטל - דוח חב בת/מוחזקת-סאני תקשורת סלולרית בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אפרק קבלה מלפדת מתווה להצעה להשקעה בחברה במסגרת הסדר
  • לפדת הגישה מתווה להצעת רכישה/השקעה באפריקה השקעות במסגרת הסדר
  • לפדת- הודעת חברת הבת סאני תקשורת ביחס לתוצאות רבעון 4 ל-2018
   | קישור ל-PDF
  • בימ"ש הורה על דחיית המרצת פתיחה נגד אדו מטעם לפדת בק"ע הליך...
  • לפידות קפיטל - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • נתקבלה החלטת בימש לדחיית תובענה בנוגע להסכם בעמ"נ באדו...
  • לפחל, לפדת ויעקב לוקסנבוג ימכרו החזקותיהם באדו לEPF ,פרטים
  • לפידות קפיטל - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות