חדשות דלתא

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלתא - מצגת משקיעים-רכישת פעבחןB
  • דלתא - מצגת לאנליסטים-תוצאות רבעון 2019 Q1
  • דלתא - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • דלתא -דוח ה.מדף להנפקת אגח ו עפ ת.מדף מ-,18.1.17הזמנות:13.3.19
   | קישור ל-PDF
  • דלתא - מצגת לאנליסטים
  • דלתא - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלתא - מצגת לאנליסטים - ינואר 2019
  • דלתא - מצגת לאנליסטים-רבעון 3 לשנת 2018
  • דלתא - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלתא - מצגת לאנליסטים-רבעון 2 לשנת 2018

  חדשות סקטור אופנה והלבשה