חדשות על בד

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • על בד - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • על בד - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • על בד - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • על בד - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • על בד - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • על בד - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • עלבד-העברת פעילות מפעל לייצור מוצרי ספיגה מקנטקי לצפון קרוליינ
  • על בד - דוח רבעון 3 לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • על בד - דוח רבעון 2 לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • על בד - מצגת למשקיעים - יוני 2017

  חדשות סקטור עץ, נייר ודפוס