חדשות לאומי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • לאומי - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 27.5.19
  • לאומי-בת תמכור החזקותיה(15%)בסופר פארם תמורת סכום כולל250.5מש
  • לאומי-תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הרחבת כתבי התחייבות נ
  • לאומי - מצגת למשקיעים
  • לאומי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • לאומי-שינוי ארגוני ומינויים בבנק
  • לאומי - מצגת- דוחות כספיים לשנת 2018
  • לאומי - דוחות כספיים של לאומי קארד ליום 31.12.18
  • הושלמה העסקה למכירת אחזקות לאומי ועזריאלי בלאומי קארד -המשך
  • לאומי-בנק ישראל העניק לרוכשת לאומי קארד(בת)היתר שליטה...

  חדשות סקטור בנקים