חדשות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלק אנרגיה - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלקאנ-תיקון שטר נאמנות לאגח ה,פדיון מוקדם מלא לאגח ה ב2.12.18
  • דלקאנ-אסיפת אגח ה13.11.18,-אישרה הוספת מנגנון לפדיון מוקדם מלא
  • דלק אנרגיה-אסיפת אגח ה ב13.11-תיקון-שינוי מחיר הפדיון המוקדם..
  • גריעת מניות דלק אנרגיה ממדדי הבורסה בתום המסחר ביום 11.10.18
   | קישור ל-PDF
  • הצעת רכש מלאה למניות דלק אנרגיה-ההצעה נתקבלה,ליתרה תבוצע כפויה
  • דלק אנרגיה - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלקאנ-מינויו של יוסי אבו כמנכ"ל החברה נכנס לתוקף ב-3.7.18-המשך
  • דלק אנרגיה - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלק אנרגיה - דוח חב בת/מוחזקת-דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור