חדשות אלקטרה צריכה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אלקטרה צריכה - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אמצ-גולן טלקום(בת)בהסכם עם פקיד שומה לביטול החלטתו לפסילת ספר.
  • אלקטרה צריכה - מינוי מנכ"ל-שוימר צבי
  • אלקטרה צריכה - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלקטרה צריכה - חדל לכהן כמנכ"ל-זאב קלימי
  • אמצ-תגובה: אין מגעים למיזוג/שת"פ בין גולן טלקום לרמי לוי
  • אלקטרה צריכה - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אמצ-הוחלט לבחון פיצול גולן(בת) ע"י רישום למסחר בבורסה בת"א
  • אלקטרה צריכה - מצגת לשוק ההון-אפריל 2018
  • אלקטרה צריכה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור מסחר