חדשות טוגדר

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • טגדר-התמלא תנאי מתלה בהסכם לשת"פ עם SEA DEAD PREMIER-המשך
  • טוגדר - הגעת זרעי הקנאביס לאוגנדה-המשך 16.7.18
  • טוגדר - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • טוגדר-פתיחת מסחר ב- 21.8.18-טוגדר אפ ,4טוגדר אפ ,5טוגדר אפ 6
   | קישור ל-PDF
  • טוגדר-תוצאות הנפקת כתבי אופציה עפ"י הודעה משלימה מיום 15.8.18
   | קישור ל-PDF
  • טוגדר - הודעה משלימה ע"פ תשקיף להשלמה מיום ,10.7.18הזמנות-16.8
  • טגדר-תגובה בק"ע החווה באוגנדה והרגולציה שם בתחום הקנאביס רפואי
  • טוגדר-הודעה משלימה עפ"י תשקיף להשלמה מ-,10.7.18הזמנות: 12.7.18
  • טוגדר - מצגת החברה - מאי 2018
  • טגדר-ביטול המכרז הציבורי מהיום,בכוונת ב.שליטה להעמיד ערבות...

  חדשות סקטור פארמה