חדשות צירון

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • צירון בתי זיקוק - חדל לכהן כמנכ"ל ודירקטור-רועי קופפרברג
  • בזצ- בימ"ש אישר את ההסדר הנושים,כפוף לשינויים המפורטים
  • בזצ-תגובת החברה להודעת בעל המניות בק"ע הצעה להסדר חלופי
  • צירון בתי זיקוק - פניה לבהמ"ש לאישור הסדר בין החברה לבין בעלי המניות
  • בזצ-הודעה מטעם בעמ"נ ובקשה להסדר חלופי בין החברה לנושיה ובעל
  • צירון בתי זיקוק - דוח תקופתי ושנתי - דוח משלים
   | קישור ל-PDF
  • צירון בתי זיקוק - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בזצ-בקשת אל.אל פיור קפיטל(נושה)לבימש לכינוס אסיפות לאישור הסדר
  • בזצ-בימש דחה בקשה לכנוס אסיפות לאשור הסדר בין החב+נושיה+בעמנ..
  • בזצ-בת בתוספת להסכם עםJIL בק"ע שינוע רכיבים להקמת בית הזיקוק..

  חדשות סקטור שרותים